Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 6. 1987)


Problém č. 575

Gennadij Koziura

Mat 1984

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh4 Da5 Jc1 Jg4 (4 kamene), čierny Kg2 Pf2 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 567 vyhrávajú: Miroslav Benetin z Michaloviec, Karel Henc z Brna a Marián Holubčík zo Žiliny.

Riešenie problému č. 572 (Kožakin): 1.f3 tempo 1...Kc2 2.g4+ Kb3 3.Va1 Kb4 4.Vb2 mat, 1...Ke2 2.g3+ K:f3 3.g:f4 K:f4 4.Vf2 mat. Sympatické vzdialené echové maty, i keď mnohým českým skladateľom by skupina pešiakov v prvom z nich "nevyhovovala".

Štvorťažky s modelovými matmi dávajú ešte aj dnes nesporne veľa originálnych možností, zato "česká" trojťažka sa objavuje už veľmi málo a vždy s veľkým rizikom predchodcovstva. A tým skôr to možno povedať o miniatúrke. Sme zvedaví, ako to dopadne so skladbou iného sovietskeho šachového skladateľa G. Koziuru, ale pokiaľ ide o jej obsah, autorovi sa podarila skutočná perla, dokonalé dielo, husársky kúsok. Kto ju vyrieši, iste nám dá za pravdu.


Vzad <<  >> Vpred