Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 6. 1987)


Problém č. 574

Vladimir Jerochin a Alexandr Močalkin

Cena Večirnij Charkiv 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Db2 Ve1 Vf4 Sg8 Je3 Jg7 Pe2 f3 g3 (10), č. Ke5 Vc1 Vf1 Jc3 Pb3 d3 d6 f7 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 566 vyhrávajú: Milada Brucknerová z Bratislavy, Anton Hnáth z Moravian a Peter Vidašič z Košíc.

Riešenie problému č. 571 (Kiss): Zvodnosti 1.Db1? hrozí 2.Sb3 mat, 1...V:d4!, 1.f8D? hrozí 2.J:f6 mat, 1...S:d4!, 1.De1? hrozí 2.Sb3 mat, 1...V:d4 2.Je7 mat, 1...b1D!, 1.Dh2? hrozí 2.J:f6 mat, 1...S:d4 2.Je7 mat, 1...Vf4!, riešenie 1.Dd1 hrozí 2.Je7 mat, 1...V:d4, S:d4 2.Sb3, J:f6 mat. V obsahu "napočítame" iba dve zámeny matu, ale z "moderného" hľadiska až šesť hrozbových paradoxov – umelecký dojem je napriek veľkému počtu kameňov veľmi dobrý.

Druhým príkladom z dobre obsadeného charkovského turnaja je dvojťažka dvojice sovietskych autorov. Kto chce preniknúť do všetkých jej tajov, musí najprv preanalyzovať zvodnosti 1.D:b3? (s hrozbou 2.Jg4 mat) a 1.Ke7? (2.Ve4 mat).


Vzad <<  >> Vpred