Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 5. 1987)


Problém č. 571

Ivan Kiss

I. cena

Hlas ľudu 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Dh1 Vc3 Vh4 Sa3 Sc2 Jc6 Je8 Pa2 b5 d4 d6 f5 f7 g2 (15), č. Kd5 Vg4 Sc5 Sh3 Ja6 Jg5 Pb2 b6 f6 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 563 vyhrávajú: Marcela Briestenská z Trenčína, Igor Harašta zo Žiliny a Pavol Spišák z Moldavy nad Bodvou.

Riešenie problému č. 568 (Kisis): 1. zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.Je6 mat, 1...Kc5 2.Dc3 mat (1...De4!), 2. zvodnosť 1.Sa5? hrozí 2.Dc3 mat, 1...Kc5 2.Db4 mat (1...d1J!), riešenie 1.Je5 hrozí 2.Db4 mat, 1...Kc5 2.Je6 mat. Cyklické striedanie hrozieb a matov po tej istej obrane sa autorovi vydarilo veľmi elegantne.

Obľúbené každoročné turnaje dvojťažiek v Hlase ľudu prinášajú na prvých miestach vždy zaujímavé diela. Prvú cenu v nedávno rozhodnutom turnaji za r. 1985 získal priamo "albumovou" dvojťažkou Ivan Kiss. Kto chce vniknúť do všetkých jemností a súvislostí tohto hrozbovoparadoxového komplexu, mal by preanalyzovať zvodnosti 1.Db1?, 1.f8D?, 1.De1?, 1.Dh2? a porovnať ich obsahy so skutočným riešením...


Vzad <<  >> Vpred