Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 5. 1987)


Problém č. 570

Alexander Pituk

Suomen Tehtäväniekat

C 30. 6. 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd1 De2 Vd8 Vg5 Se7 Je4 Jf8 Pa5 b5 c5 d5 e5 f2 h2 (14), č. Kd4 Vc8 Vh4 Sg8 Pa6 b3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 562 vyhrávajú: Dóra Abaháziová z Bačky, p. Leles, Emil Ilečko zo Sniny a Ladislav Med z Pelhřimova.

Riešenie problému č. 567 (Kuznecov a Maranďuk): Zvodnosť 1.Sc8? hrozí 2.De6 mat, 1...K:e4, d:e4 2.Df5, Dc7 mat, 1...Da7!, riešenie 1.Sa3 hrozí 2.Df5 mat, 1...K:e4, d:e4 2.De6, Sd6 mat. Le Grandová téma po 1...K:e4 (pričom za menší nedostatok sa pokladá, že 1...K:e4 2.De6 mat ide aj pred úvodníkom) a navyše zámena matu po 1...d:e4.

Náš zaslúžilý majster športu Alexander Pituk z Banskej Štiavnice je aj po osemdesiatke plný nápadov a dosahuje výborné tvorivé výkony. Minulý mesiac sa dozvedel o úspechu za dvojťažku vo fínskom turnaji, zloženú r. 1985: obsahuje najprv zdanlivé hry 1...V:c5, S:d5 2.S:c5, Je6 mat a po úvodníku celý ohňostroj zaujímavých variantov...


Vzad <<  >> Vpred