Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 6. 1987)


Problém č. 573

Ivan Storoženko

Cena Večirnij Charkiv 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Da7 Va2 Ve3 Sa5 Sh5 Jg1 Jh3 Pd2 (9), č. Kg3 Vb4 Sb2 Sd1 Pb5 f3 f5 h4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 565 vyhrávajú: Eugen Gajdoš z Komárna, Vladimír Chmola z Banskej Bystrice a Juraj Lipták z Novej Dubnice.

Riešenie problému č. 570 (Pituk): Zdanlivé hry 1...V:c5, S:d5 2.S:c5, Je6 mat, riešenie 1.Jd6 hrozí 2.Dc4 mat, 1...V:c5, S:d5, K:c5, K:d5, Kc3, a:b5 2.Dd2, De3, Jf5, J:c8, Dd2, J:b5 mat. Zámena dvoch matov, vynikajúci úvodník však vedie k ďalším štyrom variantom, z toho k trom po ťahoch kráľa na uvoľnené polia.

Významným zdrojom poučenia a inšpirácie sú výsledky sovietskych skladateľských turnajov, a to nielen z hlavných časopisov (Šachmaty v SSSR, 64–šachmatnoje obozrenije, Šachmaty). Množstvo zaujímavého "materiálu" poskytujú napríklad aj skladby z tematických turnajov charkovského večerníka. Jednu z cien získal známy Ivan Storoženko za pôsobivé spracovanie hrozbových paradxov medzi zvodnosťami 1.Ve4, Ve5? a riešením...


Vzad <<  >> Vpred