Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 7. 1987)


Problém č. 577

Viačeslav Piľčenko

Cena Večirnij Charkiv 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg2 De6 Vc3 Vf8 Sb1 Sb2 Jb6 Jd1 Pd6 e3 e5 (11), č. Ke4 Va5 Vc2 Se1 Sh7 Ja1 Pb3 c4 d2 g5 g7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 567 vyhrávajú: Ivan Provazník z Hodonína, Regina Rakovská zo Zlatých Moraviec a Norbert Vanko z Čaradíc, okr. Nitra.

Riešenie problému č. 574 (Jerochin a Močalkin): 1. zvodnosť 1.D:b3? hrozí 2.Jg4 mat, 1...d5, f5 2.Db8, De6 mat, 1...h5!, 2. zvodnosť 1.Ke7? hrozí 2.Ve4 mat, 1...d5, f5 2.Jg4, Jc4 mat, 1...V:f3!, riešenie 1.e:d3 hrozí 2.d4 mat, 1...d5, f5 2.Jc4, Jg4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (vrátane jednej recipročnej) a navyše dva hrozbové paradoxy.

Ďalšia z ocenených dvojťažiek ukrajinského turnaja nemá "paradoxný" charakter, jej obsah sa však odohráva až v piatich fázach (zdanlivé hry 1...Vd5, Sf5 2.D:d5, D:f5 mat, zvodnosti 1.Jd7, Ve8, V:b3? a riešenie) a zakladá sa do značnej miery na hrozbách v štýle "zámeny funkcie ťahov".


Vzad <<  >> Vpred