Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.3.2003)


Skladba č. 3421 – úprava

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom (7–8)

 


Skladba č. 3422 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Pomocný mat 4. ťahom

dve riešenia (4–6)Po tridsiatich rokoch

23. marca 1973 uverejnil autor dnešnej dvojťažky v rubrike vtedajšej Nedeľnej Pravdy svoju prvotinu, a dnes sa k nej vracia: síce odstránil čierneho Pd4, ale niečo pridal... Vo dvoch riešeniach pomocného matu (za každé z nich možno vo štvrťročnej riešiteľskej súťaži získať dva body) je spracovaná známa a obľúbená téma. – Kontrolná notácia diagramov: 3421 b. Ka4 Sc7 Jc4 Jf6 Pc3 d3 d5 (7), č. Kc5 Sf3 Sf8 Jc6 Jd8 Pa7 b3 b4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3422 b. Ka5 Jb4 Jb5 Pa4 (4), č. Ke3 Ve5 Sd2 Pa7 b7 f5 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia oboch skladieb pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie skladby č. 3417 (ten Cate): 1. riešenie 1.S:f4 Jh6 (J:e5?) 2.J:e4 (S:e4?) Jg4 mat, 2. riešenie 1.e:f4 Je5 (J:h6?) 2.S:e4 (J:e4?) Jg4 mat. Hlavný vtip je vo výbere prvých ťahov bieleho a druhých čierneho: pri nesprávnej voľbe by sa biely jazdec dostal do väzby. (kh)


Vzad <<  >> Vpred