Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.3.2003)


Skladba č. 3423

Mat 11. ťahom (4–10)Posledných 11 ťahov

Na samý záver našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže predkladáme čitateľom trochu tvrdší oriešok: jedenásťťažku od autora, ktorého meno prezradíme až pri riešení. Ale kto ju zvládne, bude iste veľmi spokojný – a nielen preto, že získa v súťaži 6 bodov. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc7 Sb6 Sd7 Ja5 (4), č. Ka6 Sh5 Jg8 Pa4 b4 d5 d6 e2 f7 g4 (10), biely začne a dá mat najneskôr jedenástym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme o 4-5 týždňov.

Riešenie skladby č. 3418 (Taraba a Labai): 1.D:b3 hrozí 2.Dc2+ Jd3 3.D:d3 mat, 1...J:b2 2.Jf5 hrozí 3.Jd6 mat, 2...Vg5, Sg5 3.D:e3, Jfg3 mat (2...J:c4 3.D:c4 mat), 1...Va3 2.Jb5 hrozí 3.Jd6 mat, 2...Vg5, Sg5 3.Vf4, Jeg3 mat (2...c:b5 3.Sd5 mat). Dva zaujímavé varianty, ktoré sa ďalej členia na podvarianty, vytvárajúc zámenu matov po obranách na g5. Aj kombinačný obsah je hodnotný, takže jediným slabším momentom je úvodník. Asi desiatka riešiteľov sa pokúšala o "netrpezlivé" 1.Jf5?, to však viazne na 1...Vg5!

* Veľmi úspešne vystúpili slovenskí autori v silne obsadenom turnaji exoskladieb časopisu Uraľskij problemist (ktorého šéfredaktorom je A. Selivanov): I.-II. cenu ex aequo získal J. Brabec, osobitnú cenu J. Lörinc a čestné uznanie D. Novomeský (rozhodoval veľmajster Petkov).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 28. marca) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad <<  >> Vpred