Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.3.2003)


Skladba č. 3418 – originál

J. Taraba a Z. Labai

Mat 3. ťahom (13–11)Tri ťahy, dva varianty

Jozef Taraba zomrel pred viac ako tromi rokmi, ale ešte stále sa objavujú originálne skladby z jeho pozostalosti, ktorú vlastní Zoltán Labai z Veľkého Kýra. Dnes je to spoločná trojťažka s dvoma zaujímavými variantmi. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke7 Da3 Vf6 Vh5 Sc4 Sc7 Jd4 Je2 Pb2 c5 e5 g2 h4 (13), č. Ke4 Va5 Vg7 Sh6 Jd1 Jf2 Pb3 b4 c6 e3 f7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Ide o desiatu skladbu do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Riešenie skladby č. 3415 (Labai): a) zvodnosť 1.c3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...e:d6 2.V:d6 mat (1...D:c3 2.Sf3 mat), 1...D:d4!, riešenie 1.Da8 hrozí 2.V:c4 mat, 1...D:d4 2.Vc5 mat (1...D:a3 2.Sf3 mat), b) 1.V:c4 hrozí 2.Vc5 mat, 1...D:d4, e:d6 2.Da8, Jf6 mat. Trojfázová kombinácia známych paradoxných tém Dombrovskisa a Djuraševića, a navyše zámena matu po 1...e:d6.

* V sobotu 1. marca bol odoslaný súbor slovenských skladieb pre 7. svetovú súťaž v kompozičnom šachu. Na 21 opusoch sa podieľajú tentokrát len šiesti autori (Š. Sovík 8, E. Klemanič 4, Z. Labai a Ľ. Lačný po 3, B. Sivák 2, J. Kovalič 1), zato celkovú úroveň zásielky by sme ohodnotili ako prinajmenšom schopnú zopakovať výborné 5. miesto zo 6. súťaže. Pravda, výsledok bude známy až v druhom polroku 2004...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 7. marca) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad <<  >> Vpred