Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.3.2003)


 

Skladba č. 3419 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom (4–1)


Skladba č. 3420

Poul Rasch-Nielsen, Dánsko

Skakbladet 1951

Mat 7. ťahom (4–1)Dva a sedem

Našu štvrťročnú riešiteľskú súťaž dnes spestrujeme dvoma päťkameňovkami rozličnej dĺžky – za správne a úplné riešenie sedemťažky udelíme 4 body. – Kontrolná notácia diagramov: 3419 b. Kb6 Dc4 Sb1 Sh4 (4 kamene), č. Ke5 (1 kameň); 3420 b. Kc8 Jc7 Pb4 e2 (4), č. Ka7 (1); biely (ktorého pešiaci ťahajú zdola nahor) začne a dá mat najneskôr druhým, resp. siedmym ťahom. Riešenia oboch skladieb pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie skladby č. 3416 (Šemrinec): 1.Kc4 tempo 1...Ke4 2.Df7 tempo K:e5 3.Df8! tempo Ke4 4.Df6 hrozí 5.D:e6 mat, 4...e5 5.Dg6 mat. Po 1...K:e5 vyjde, samozrejme, kratšie 2.Df8 atď. Výborný úvodník a sympatické tempové "preháňanie" čierneho kráľa.

* Na riešiteľskej súťaži sa zúčastňuje vyše 70 čitateľov: po predbežnom vyhodnotení prvých piatich kôl mali plný počet bodov asi štrnásti, ale podmienku na zaradenie do žrebovania spĺňajú takmer všetci. Ešte upozorňujeme na prebiehajúcu skladateľskú súťaž 2002-2003 a tešíme sa na pekné originálne skladby! (kh)


Vzad <<  >> Vpred