Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.2.2003)


Skladba č. 3417P. ten Cate

2. čestné uznanie

TT Probleemblad 1961

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (5–7)Pomocný mat

Na spestrenie štvrťročnej riešiteľskej súťaže o ceny sme dnes zaradili pomocný mat známeho holandského autora Pietera ten Cateho (1902-1996). Ako naši čitatelia už zväčša vedia, v pomocnom mate čierny nebojuje proti bielemu, ale spolupracuje s ním na vytvorení matu – a úspešní riešitelia sa iste presvedčia, že aj takouto "filozofiou" možno uskutočniť pekné a pôsobivé kombinácie. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Dd1 Jf7 Pe4 f4 (5), č. Ke3 Da1 Vh1 Sh6 Sh7 Jc3 Pe5 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Za každé z riešení možno v súťaži získať po jednom bode.

Riešenie skladby č. 3413 (Valuška): a) 1.Kd5 tempo 1...Kc3 2.Ja4 mat, 1...Ka3 2.Sc1 mat, 1...Ka1 2.Se5 mat, b) 1.K:f5 tempo 1...Kc3 2.Sc1 pat, 1...Ka3 2.Se5 pat, 1...Ka1 2.Ja4 pat. Zaujímavé je porovnanie oboch riešení: patujúce ťahy sú po tých istých obranách cyklicky posunuté oproti matujúcim.

Riešenie skladby č. 3414 (Rossomacho): Zdanlivé hry 1...Jf6+ 2.g8D+ J:h7 3.Db4 mat, 1...Jh6+ 2.g8J+ K:e6 3.Dd5 mat (1...K:e6 2.Dd5+ Ke7 3.Vf7 mat), riešenie 1.Ve5 hrozí 2.Db4+ Kf6 3.Jg4 mat, 1...Jf6+ 2.g8J+ Kf8 3.Vf7 mat, 1...Jh6+ 2.g8D+ Kf6 3.D:g5 mat (1...Vb8 2.c:b8D Sd7 3.Df8 mat). Recipročná zámena premien bieleho pešiaka po šachoch bielemu kráľovi. (kh)


Vzad <<  >> Vpred