Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.4.2003)


Skladba č. 3427Anatolij Vasilenko

II. cena

Memoriál Ceriani 1996

Mat 2. ťahom (6–2)

pozri textKuriozita

Ukrajinský autor dnešnej dvojťažky pripojil k výzve dva alternatívne "doplnky": skladbu treba riešiť za predpokladu, že figúry vzniknuté premenou pešiaka sú na diagrame a) prípustné, b) neprípustné. Sme zvedaví, ako túto viac-menej detektívnu kuriozitu zvládnu naši riešitelia: ani tí najskúsenejší to nebudú mať ľahké. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kg6 Vc7 Sd8 Jf8 Pb6 g5 (6), č. Ke8 Pg7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom (za uvedených podmienok). Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou. (Nasledujúca rubrika vyjde 15. mája.)

Riešenie skladby č. 3421 (Jarolín): Zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Jd7 mat, 1...Jb8(Je5) 2.d4 mat, 1...Sg4 2.Je4 mat, 1...b:c3!, riešenie 1.Jd2 hrozí 2.J:b3 mat, 1...Ja5 2.d4 mat, 1...Jd4 2.c:b4 mat, 1...Sd1 2.Jde4 mat, 1...S:d5 2.Jd7 mat. Zámena hrozby, ale bez zámeny obrán: ide v podstate o výber obrán proti rozličným hrozbám vo zvodnosti a riešení.

Riešenie skladby č. 3422 (Šemrinec): 1. riešenie 1.Ve4 Jd4 2.f4 Kb5 3.f3 Kc4 4.f2 Jd5 mat, 2. riešenie 1.Sc1 Jd5+ 2.Ke4 Kb4 3.f4 Kc4 4.f3 Jd6 mat. Odväzovanie jazdcov a pekné echové modelové maty, škoda len, že Sc1 v druhom riešení je "mimo hry". Keby biely v základnej pozícii nebol v pate, vznikli by vedľajšie riešenia.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 25. apríla) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad <<  >> Vpred