Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(19. 9. 1962)


Úloha č. 189

Jakub Sova, Kamenný Újezd, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 5. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dc4, Sa1, Pb5 (4), č. Ka4, Va3, Pb4 (3) – mat 5. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 182 (Grin): 1.Jc3-d5! hr. 2.Jb6+ Kb8 3.a7 mat, 1...Jc8 2.Vb7 f4 3.Jc7 mat, 1...Kb8 2.a7+! Ka8 3.Jb6 mat, 2...Kc8 3.Jb6 mat, 1...Jb5 2.Jb6+! Kb8 3.Vb7 mat.

Riešenie úlohy č. 183 (Trojanovskij): Intencia 1.Dg3. Vedľajšie riešenia: 1.Ve3+! a 1.Jh5! Odmenu dostane Karol Mlynka, Kozárovce 620, okr. Levice.


Triumfálny úspech

V minulej rubrike sme s radosťou zaznamenali prekvapujúce víťazstvo šachistov Žiaru v Košiciach a už dnes môžeme opäť gratulovať k nevídanému úspechu žiarskych šachistov, pred ktorých húževnatou hrou sa museli skloniť v nedeľu 9. t.m. aj najlepší šachisti Brna. V stretnutí ZK Partizán Žiar – Lokomotíva Brno v Žiari došlo k týmto výsledkom: 1. Lačný – dr. Florián 1:0, 2. Ivančo – Čočka 1:0, 3. dr. Konrád – inž. Olexa ½:½, 4. Kubaljak – inž. Hostinský 1:0, 5. inž. Kindl – Vaňura 1:0, 6. Pituk – inž. Urban ½:½, 7. Pavúk – dr. Taraba ½:½, 8. dr. Belica – Šedý ½:½, 9. inž. Balaž – Suchý 0:1, 10. kont. Kopřivová 0:1. Keď uvážime, že hostia so zvučnými menami dosiahli na prvých piatich šachovniciach len pol bodu a vyhrali vlastne len jednu partiu, je to úspech zvlášť výrazný. Želáme šachistom Žiaru, ktorí reprezentujú nielen náš kraj, ale už teraz celé Slovensko, vo finále preboru ČSSR ďalšie úspechy.


Vzad <<  >> Vpred