Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 9. 1997)


Problém č. 1656

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+7)


Problém č. 1657

Valentin Simonov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: 1656: b. Kb2, Vb5, Ve2, Jd5, Je4, Pb3, c2 (7), č. Kd4, Vd8, Vh4, Je6, Jf5, Pe5, g7 (7) – mat 2. ťahom, 1657: b. Ka4, De6, Pc2, e3 (4), č. Kc5, Pb6 (2) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1656 si okrem hrozby tematickej zvodnosti a riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...V:e4 a 1...V:d5. Miniatúrna trojťažka č. 1657 má tiež tematickú zvodnosť, no trochu prekáža, že na 1...b5+ pred úvodníkom nie je pripravený mat.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1638 (Rejtman) zo 4. júla 1997. Zvodnosť 1.Jcb3? hr. 2.Dd4 mat, 1...f4 2.De1 mat, viazne na 1...Vc4! Zvodnosť 1.J:d3? hr. 2.Df4 mat, 1...Vc4, V:d3 2.De1, Ve2 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Je6 hr. 2.De1 mat, 1...Sf4+, Sg3, Sg7+, Jf2 2.Df4, Dd4, J:g7, D:f2 mat. Z každého rožku trošku, ale chýba dominantný motív (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zámena hier po kontrole polí d4 a f4 samostatne a spolu po prvom ťahu bieleho (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Zvodnosti si vymenili účinné obrany za neúčinné pod dozorom nehybného čierneho strelca, ktorý ťažko znášal hrozby po svojej ľavici a pravici (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Jasen Milanov, Bodrocká 11, 821 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 1639 (Šaňšin) zo 4. júla 1997. Zvodnosť 1.c3? hr. 2.Dd4 (A) mat, viazne na 1...V:e4! Zvodnosť 1.c4? hr. 2.Dd5 (B) mat, viazne na 1...S:e4! Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.Df5 mat, 1...Ve4, Se4 2.Db5, Jc4 mat, viazne na 1...V:g5! Rieši 1.Jc3 hr. 2.Df5 mat, 1...Ve4, Se4 2.Dd5 (B), Dd4 (A) mat (1...Vf4 2.S:f4 mat). Výborná kombinácia troch tém (Hanneliusovej, Z–22–24 a dvojnásobnej Grimshawovej), keď sa všetko točí okolo kľúčového poľa e4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Syntéza viacerých tém v hodnotnej dvojťažke (A. Kalita, Bratislava). Spracovanie Hanneliusovej a Grimshawovej témy v skvelej konštrukcii (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorova 5, 038 61 Vrútky.

* Najnovšia Elo listina FIDE žien má nasledujúce poradie: 1. J. Polgárová 2670, 2. Zs. Polgárová (obe Maďarsko) 2565, 3. M. Čiburdanidzeová (Gruzínsko) 2525, 4.–5. P. Cramlingová (Švédsko) a N. Joselianiová (Rusko) 2520, 6. Žu Čen 2515, 7. Xie Jun (obe Čína) 2495, 8. S. Polgárová (Maďarsko) 2475), atď.


Vzad << >> Vpred