Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.8.2013)


Skladba č. 3953 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 9. ťahom (12–8)Francúzsky veľmajster Caillaud najúspešnejší v Marianke

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke1 Va1 Vg1 Sf2 Jh1 Pa3 b2 c3 d2 e3 g3 h6 (12), č. Kf3 Sh2 Pa4 c4 d3 e4 g4 h7 (8), biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3949 (Labai): Zdanlivé hry 1...Jcd1(Jcd5), Jed1(Jed5) 2.Je2, Jf5 mat, zvodnosť 1.Dg1? hrozí 2.D:e3 mat, 1...Jcd1, Jcd5 2.c5, c:d5 mat, 1...J:a4!, riešenie 1.Da1 hrozí 2.D:c3 mat, 1...Jed1, Jed5 2.c5, c:d5 mat, 1...V:e4 2.Je2 mat. Zaujímavé dvojfázové zámeny matov aj obrán, vyúsťujúce do dvojnásobnej kolotočovej zámeny (ab-ca-bc : AB-BC-CA). – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Hrabčák, Priemyselná štvrť 16, 083 01 Sabinov.

● V piatich skladateľských súťažiach v rámci festivalu kompozičného šachu v Marianke zvíťazil dvakrát Caillaud (Fran.), dvakrát dvojica Klemanič + Salai (SR) a raz dvojica Djurašević + Stojnić (Srb.).

● Predposledný zo šiestich tohtosezónnych turnajov o Veľkú cenu FIDE (v Pekingu) sa skončil víťazstvom Mameďarova (Azer.), ktorý získal 7 bodov (z 11). Ďalšie poradie: Griščuk (Rus.) 6,5, Topalov (Bul.) 6, Lékó (Maď.) 6, Kariakin (Rus.) 5,5, Y.Wang (Čína) 5,5, Morozevič (Rus.) 5,5, Giri (Hol.) 5,5, Gelfand (Izr.) 5, H.Wang (Čína) 5, Ivančuk (Ukr.) 5, Kamsky (USA) 3,5. Po tomto úspechu postúpil Mameďarov už na 6. miesto v rebríčku FIDE. (kh)


Vzad << >> Vpred