Vzad << >> Vpred

ŠACH

(15.8.2013)


Skladba č. 3954 – originál

Ignác Mészáros, Nemecko

Mat 2. ťahom (6–4)Na olympiáde zvíťazili mladí šachisti z Indie

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf2 Dc6 Se7 Jb2 Pe3 f3 (6), č. Ke5 Je6 Pc7 d5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...d4 2.De4 mat. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3950 (Hlinka a Kekely): 1.Sb1 Vhg8 (1...Ve7 2.Sd3 Vh3 3.Sc4 Vg3 4.Kc5 V:g5 5.S:a6; 1...Kc8 2.Sd3 Kb8 3.c7+ Kb7 4.Kd7; 1...Vh1 2.Sd3 Vc1 3.S:a6 vždy remíza; 1...Veg8 2.c7+ Kc8 3.Kc6 V:g5 4.d6 Vh6 5.Sd3 Vb5 6.Sc4 f5 7.Se6+ V:e6 pat) 2.c7+ (po 2.Sd3? Vg6+! čierny vyhrá) 2...Kc8 3.Kc6 V:g5 (3...Vg6+ 4.S:g6 f:g6 5.d6 Ve6 6.b5 a:b5 7.b4 tempo 7...Ve7 8.d:e7 pat čiernemu) 4.d6 Ve6 5.Sd3 Vb5 6.Sc4 (6.Sf1? f5 7.Sc4 Vb6+! 8.K:b6 V:d6+ 9.Kc5 K:c7 č.v.) 6...Vf6 (6...V:d6+ 7.K:d6 Vb6+ 8.Kc5 Vf6 9.Kd5! K:c7 10.Ke5 Vb6 11.S:f7 r.) 7.Se6+! V:e6 pat. Autori uvádzajú aj ďalšie podvarianty a pokusy, ale všetky majú skôr koncovkový ako štúdiový charakter. Pointami sú obojstranné paty. – Vypísanú odmenu vyhráva Michal Trubač, Moyzesova 28, 934 05 Levice.

● Olympiáda štvorčlenných družstiev šachistov do 16 rokov v čínskom Chongqingu sa skončila víťazstvom Indie s 18 bodmi (z 20 možných) pred Ruskom 17, Tureckom 15 a Maďarskom 15. Zúčastnilo sa 32 družstiev, Slovensko nemalo zastúpenie. (kh)


Vzad << >> Vpred