Vzad << >> Vpred

ŠACH

(1.8.2013)


Skladba č. 3952 – originál

Stanislav Vokál, Drienovec

Mat 3. ťahom (12–11)Práve sa začína festival v Marianke

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke5 Db4 Sd8 Sg8 Je6 Pa6 b7 c5 c6 d4 f4 g5 (12), č. Ke8 Vb6 Sa5 Pb5 c7 d5 e3 e4 f5 g7 h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Súčasťou obsahu je malá retroanalýza ťahov čierneho, ktorými sa dospelo do diagramového postavenia. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3948 (Packa): Pripravená hra 1...Cd7 2.Cc7 Cb7 3.Ca7 mat, riešenie 1.Kc2 Cb1 (po 1...Cd7 ako v pripravenej hre) 2.Kb3 Cb4 3.Kc2 Cf8 4.Kc1 Cd6 5.Cc5 Cb4 6.Ca3 mat. Sympatické rozšírenie obsahu s využitím typickej pohyblivosti cvrčkov. Ale, ako uviedol dnešný výherca, skladba má čiastočného predchodcu: W. Pauly, Deutsche Märchenschachzeitung 1931, b. Kc1 Cc4 (2), Ka1 Cd3 Pa2 (3), mat 5. ťahom 1...Cb5 2.Ca6 mat, 1.Kc2 Cb1 2.Kb3 Cb4 3.Kc2 Cd4 4.Kc1 Cb4 5.Ca4 mat. – Vypísanú odmenu vyhráva Václav Kotěšovec, Krakovská 1, 110 00 Praha 1, Česko.

● Od dnes do nedele sa koná v Marianke pri Bratislave už 5. ročník medzinárodného festivalu kompozičného šachu. Na programe sú odborné prednášky s diskusiami, skladateľské a riešiteľské súťaže, ale aj burza kompozičnošachových kníh, premietanie filmov, exkurzia atď. Očakáva sa príchod približne 37 šachových skladateľov a riešiteľov z ôsmich štátov. (kh)


Vzad << >> Vpred