Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 6. 1956)


Listy a riešenia posielajte na adresu redakcie nášho denníka (Bratislava, ulica Februárového víťazstva 6/d) s označením "Šach" na obálke.Úloha č. 720

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)


Úloha č. 721

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+10)Úloha č. 722

Inž. Ilja Mikan, Praha

Originál pre Prácu

Samomat 3. ťahom (11+4)Riešenia úloh pošlite do 14 dní od uverejnenia. Dvojťažka má zaujímavý moderný námet, spočívajúci vo zvodnostiach jazdca a dámy. Trojťažka v rovnako úspornej konštrukcii obsahuje tri pekné čisté maty. Komentovanie samomatu prenechávame riešiteľom.


Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 691 (Stocchi): Už vyšlo.

Riešenie úlohy č. 692 (Hernitz): "Biely na ťahu" 1.Db4 (nie 1.Sa3?).

Riešenie úlohy č. 693 (Přibyl): 1.Sb4, ale neriešiteľná po 1...Df2. Oprava s riešením už vyšla.

Riešenie úlohy č. 694 (Přibyl): Už vyšlo.

Riešenie úlohy č. 695 (Čuperka): 1.Kb6.

Riešenie úlohy č. 696 (Hernitz): 1.d3, ale duály po 1...J~ 2.d4+, 2.Jf8, 1...Jd4 2.Jd7, 2.Jf4, 2.Jf8 a vedľajšie riešenie 1.Jf8. Autor opravil vynechaním č. Pb5 a pridaním b. Pa4.

Riešenie úlohy č. 697 (Bartolović): Už vyšlo.

Riešenie úlohy č. 698 (Bosík): 1.Jd6.

Riešenie úlohy č. 699 (Bosík): 1.Jd3, ale vedľajšie riešenie 1.J:e6+. Oprava s riešením už vyšla.

Riešenie úlohy č. 700 (Kozinka): 1.Kh3, 1.Dd2+, 1.D:b2, 1.g3+.

Riešenie úlohy č. 701 (Larsen): Už vyšlo.

Riešenie úlohy č. 702 (Janček): "Biely na ťahu", 1.De2, z tejto pozície rieši zase 1.De3 atď. Tzv. večná úloha.

Riešenie úlohy č. 703 (Pachman): Úloha má predchodcu, ako sme už uviedli.

Riešenie úlohy č. 704 (Hronec): Už vyšlo.


Vzad <<  >> Vpred