Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(31. 12. 1955)


Úloha č. 701

Karl A. K. Larsen, Dánsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+2)


Úloha č. 702

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Úloha č. 703

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+11)

 

 


Úloha č. 704

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)

B: preložiť Va5 na g6, Sc4 na f7,

Db5 na e8 a pridať čierneho Pc3Posledné úlohy do turnajov roku 1955. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.


Z medzištátneho stretnutia Československo – Holandsko v Rotterdame 18. decembra 1955:

dr. Ujtelky, ČSR – v. d. Berg, Holandsko.

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 d6 6.0-0 Jbd7 7.Jc3 e5 8.e3 (častejšie sa hráva na tomto mieste e4. Biely chcel sa však vyhnúť bežným variantom, pretože jeho súper, ktorý je stálym spolupracovníkom dr. Euweho, je dobrým znalcom teórie otvorenia), 8...c6 9.b3 Ve8 10.Sa3 e4 11.Jd2 d5 12.Dc2 a6 (hrozilo 13.c:d5 c:d5 14.Jb5), 13.Vac1 Jf8 14.Ja4 b5 15.Jc5 h5 16.Vce1 (akcia bieleho na dámskom krídle dostala sa na mŕtvy bod a čierny hrozí dostať sa na kráľovskom krídle k iniciatíve. Preto musí biely zmeniť svoj strategický plán a po krytí bodu e3 presadzovať f3 a otvoriť f–linku), 16...h4 17.g:h4 Sf5 (zamedzuje síce okamžité f3, pripúšťa ale vniknutie bieleho jazdca do postavenia čierneho), 18.Jb7! Dd7 19.Jd6 Sh3 20.f3 (samozrejme nešlo J:e8 pre Dg4), 20...S:g2 21.K:g2 e:f3+ 22.J:f3 Dg4+ (Je7 23.Je5 Dc7 24.h5 nebolo veľmi lákavé), 23.Kh1 Ve6 (stráca ďalšieho pešiaka. Nešlo však Ve7 pre J:b5), 24.J:f7! Je4 (po K:f7 25.Je5+ bol by čierny stratil kvalitu), 25.c:d5 c:d5 26.J7g5 Vf6 27.Dg2 D:g2+ 28.K:g2 Vc8 29.Vc1 Ve8 30.Vc7 Je6 31.J:e6 V6:e6 32.Sc1 Jd6 33.Jg5 Vf6 34.V:f6 S:f6 35.Vc6 Se7 36.Sa3 S:g5 37.h:g5 Jf5 38.V:g6+ Kh7 39.V:a6 V:e3 40.Sc5 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred