Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 1. 1956)


Úlohové súťaže 1956

Redakcia denníka Práca vypisuje na rok 1956 súťaže v skladaní šachových úloh vo dvoch skupinách: dvojťažky a trojťažky. V súťažiach sa budú hodnotiť originálne úlohy, ktoré v priebehu roka uverejníme. Úlohy treba poslať najneskôr do 31. októbra 1956 na adresu: Bedrich Formánek, Bratislava, Petržalka, Stalinova 56 (žiadame skladateľov aby termín dodržiavali a pokiaľ možno posielali úlohy už teraz: zabezpečí sa tým pravidelnejšie uverejňovanie).

Vo dvojťažkách je rozhodcom Juraj Bosák z Bratislavy a v trojťažkách Alexander Pituk z Banskej Štiavnice. Podľa rozhodnutia rozhodcov udelí redakcia denníka Práca v každej zo skupín po troch cenách (I. 140, II. 100 a III. 60 Kčs), tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky s knižnými cenami. Okrem toho osobitne sa odmenia najlepšie skladby začínajúcich autorov.Štúdia č. 12

Mark Savelinovič Liburkin

Krasnaja zvezda 1948

Biely vyhrá (3+4)Riešenie štúdie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. V stálej riešiteľskej súťaži o knižné ceny za získanie 70 b. dostanú za jej vyriešenie riešitelia 5 b.


Vzad <<  >> Vpred