Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 12. 1962)


Problém č. 198 – originál

Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+10)


 

Problém č. 199 – originál

Inž. Ivan Šindler, Kyjov

Biely vyhrá (6+9)Kontrolná notácia: 198: b. Kg2, De8, Vd2, Vf5, Sf1, Jc2, Jg7, Pc3, g3 (9), č. Ke4, Dd4, Vb6, Vd6, Sc7, Sh7, Je5, Pc4, f2, h5 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom, 199: b. Kg2, Dd1, Va6, Vh4, Sh1, Pd5 (6), č. Ke7, Dg7, Vc7, Vd8, Sb4, Sd7, Pe5, g3, g6 (9), biely začne a vynúti výhru. – Ešte neucelené, ale pestro motivovaná dvojťažka je pekným prísľubom ďalšieho nového autora. O štúdii prezradíme, že v jej hlavnom variante vychádza mat ôsmym ťahom. Pri odbočeniach od tohto variantu si treba uvedomiť, že veža so strelcom proti veži s pešiakmi v daných pozíciách vždy remizuje. Za správne riešenie štúdie dáme 5 bodov.

Riešenie problému č. 188 (Kozinka) zo 6. októbra: 1.Vg4 hrozí 2.Vh4+ Kg6 3.J:e7+ Kg5 4.Jf3 mat, 1...Vb3 2.Vg7+ Kh8 3.Jh6 4.Jf7 mat, 1...f5 2.Vg7+ Kh8 3.J:e7 4.Jg6 mat, ale aj závažný duál 3.Vg6 4.Vh6 mat (max. 5 bodov).

Riešenie problému č. 189 (Matějo) z 13. októbra: Pokusy 1.Jb4 (Jc3, Je3, J:f6)? viaznu postupne na 1...Jc3 (Ve1, f3, Dh1)! Jedine ťahom 1.Jc7 neumožní biely čiernemu účinnú obranu: hrozí 2.De4 mat a po 1...Jc3 (Ve1, f3, Dh1) ide 2.Vb4 (V:d3, De3, D:f6) mat.

Riešenie problému č. 190 (Hýl) z 13. októbra: 1.Dc3+ K:f5 2.D:f3+ Kg6 3.Dg4+ Jg5 4.Dh5+! K:h5 5.Jf4 mat, 1...K:d5 2.Dd4+ Kc6 3.D:c4+ Jc5 4.Db5+! K:b5 5.Jd4 mat! Štúdia by bola veľmi pekná, keby nemala podstatný nedostatok: ako nám oznámil súdruh A. Fulla z Ostravy, je naprosto totožná so štúdiou sovietskeho skladateľa A. A. Troického (čestné uznanie, Työvaën Shakki 1935). Medzitým sme sa dozvedeli, že s. Josef Hýl z Petřvaldu "vytvoril" dosiaľ už niekoľko plagiátov podobného druhu, čo je pri jeho veku (16 rokov) úctyhodný "výkon". Prípad dávame na prešetrenie šachovej sekcii ÚV ČSTV s návrhom, aby sa nečestnou činnosťou s. Hýla zaoberala aj jeho zväzácka organizácia.


Vzad <<  >> Vpred