Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.10.2000)


Skladba č. 3293 – originál

Jozef Taraba †

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3294 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 3. ťahomRozličné cykly

Dvojťažka z pozostalosti kežmarského autora obsahuje zvodnosť 1.D:e3?, ktorej hrozbu a dva varianty treba porovnať s riešením. Náš známy reprezentant pracuje taktiež s cyklom hrozieb a matov, ale na báze variantov trojťažky po 1...J:b4, Jc5, Jc8. Riešenia oboch skladieb pošlite do 13. novembra t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3293 b. Ke1 Df4 Vf7 Sc5 Ja6 Jg8 Pd3 d6 f5 (9), č. Kd5 Ve8 Ja8 Je4 Pb5 c6 e3 f6 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3294 b. Kh1 Db3 Vc8 Vf3 Sd8 Jb5 Je5 Pb4 d4 e2 e6 g3 h3 h4 (14), č. Ke4 Vh5 Sa1 Sb7 Ja6 Jb6 Pa2 c3 f4 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Knihy za riešenie skladby č. 3286 vyhrávajú: Ernest Ackerman, Hemerkova 32, 040 11 Košice, Milan Fábry, Forgáchova bašta 7, 940 01 Nové Zámky a Ján Vulpíny, Liptovská Štiavnica 137, 034 01 Ružomberok.

Riešenie skladby č. 3289 (Predrag): Zvodnosti 1.Jc2? tempo 1...Kd5 2.Dd4 mat, 1...Kf5!, 1.Jg2? tempo 1...Kf5 2.Df4 mat, 1...Kd5!, riešenie 1.Kd8 tempo 1...Kd6, Ke6 2.Df6, De7 mat. Zrejme najjednoduchšia možná realizácia predpísanej témy poskytovania dvoch únikových polí v troch fázach.


Slovensko – Ukrajina

Časté stretnutia ukrajinských a slovenských šachových skladateľov v posledných rokoch vyústili na kongrese v Pule do dohody o uskutočnení oficiálneho medzištátneho zápasu v kompozičnom šachu v štyroch tematických oddeleniach. Témy trojťažiek a samomatov určí ukrajinská strana, kdežto štúdií a exodvojťažiek slovenská strana. Vo výsledku budú bodované po tri skladby z oboch štátov spôsobom 7-5-4-3-2-1. Kto má záujem o všetky podrobnosti tejto zaujímavej súťaže, ktorej konečná zasielacia lehota je 31. mája 2001, môže sa prihlásiť na adresu našej rubriky.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 3. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred