Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.3.2004)


Skladba č. 232

Mat 2. ťahom (4–3)


Skladba č. 233

Mat 3. ťahom (7–2)
Súťaž pre juniorov

Po roku prichádzame opäť so zaujímavou akciou pre našich mladých čitateľov. Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje súťaž v riešení šachových skladieb, na ktorej sa môžu zúčastniť iba šachisti narodení v roku 1983 a mladší.

Úplné riešenia oboch skladieb na dnešných diagramoch (dvojťažky č. 232 a trojťažky č. 233) treba poslať v jednom liste na adresu: SOKŠ, Zimná 2, 821 02 Bratislava najneskôr vo štvrtok 8. apríla t. r.

Piati najlepší riešitelia vyhrajú po 200 Sk a navyše budú mať hradenú účasť (cestovné a pobyt) na 12. medzinárodných majstrovstvách Slovenska v riešení šachových skladieb, ktoré sa uskutočnia 22.-23. mája 2004 v Bratislave. Prvá cena v juniorskej kategórii majstrovstiev bude 1000 Sk.

Upozorňujeme, že súťažné skladby a vzory riešenia sú dostupné aj na internetovej stránke www.soks.host.sk.

Kontrolná notácia diagramov: 232 b. Kh5 De1 Sd5 Pg2 (4), č. Kh2 Pe2 h4 (3); 233 b. Kd3 Vh4 Sf2 Sg2 Pa2 a3 a4 (7), č. Ka5 Pa6 (2).

V oboch skladbách začne biely (ktorého pešiaci na diagramoch idú zdola nahor) a dá mat najneskôr druhým, resp. tretím ťahom (po každej obrane čierneho). Za správne a úplné riešenie (prvý ťah a jednotlivé varianty až do matu) možno získať 2 body (za dvojťažku), resp. 3 body (za trojťažku). Pri neúplných riešeniach (s chýbajúcimi variantmi) sa body strhávajú. V prípade úplnej rovnosti riešení rozhodne žrebovanie. Každý riešiteľ musí uviesť okrem svojej presnej adresy aj rok narodenia. Správne riešenia obidvoch súťažných skladieb (zároveň s menami ich autorov a prameňmi), ako aj mená vyhrávajúcich riešiteľov prinesieme v prvej polovici mája.

Riešenie skladby č. 231 uverejníme o týždeň. (ff)


Vzad <<  >> Vpred