Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(1.7.2009)Skladba č. 490Valerij Šavyrin

I. cena

Šachmaty v SSSR 1977

Mat 3. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Kh4 Vd8 Vg5 Sf8 Sh5 Jg4 Jh7 Pc4 f6 h6 (10), č. Ke6 Da3 Vb5 Ve3 Sb4 Sb7 Jc5 Pc7 d3 g3 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský veľmajster Valerij Michajlovič Šavyrin (nar. 27. januára 1953) je autorom stoviek ortodoxných šachových úloh, pričom najhodnotnejšie tvorivé výsledky dosiahol v trojťažkách. V skladateľských súťažiach získal množstvo cien, v Albumoch FIDE dosiahol 83 bodov (do roku 2003). Zatiaľ najväčšie úspechy slávil na majstrovstvách sveta jednotlivcov v rokoch 2001-2003, kde v trojťažkách zvíťazil a v mnohoťažkách bol druhý, a v období 2004-2006 – v trojťažkách druhý.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sg6 hrozí 2.Sf5+ Kf7 3.Vg7 mat, 1...Jc5~ 2.V:b5 a 3.Jg5 mat, 1...Jd7 2.Vc5 V:c5/S:c5 3.Ve8/Jg5 mat, 1...Je4 2.Sc5 V:c5/S:c5 3.Jf8/Ve5 mat. Po dvoch predĺžených obranách jazdca nasledujú dva varianty s tzv. Nowotného témou, pričom dochádza k medzivariantovej zámene dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred