Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(23.6.2004)Skladba č. 261Israel Schiffmann

I. cena

London Observer 1928

Mat 2. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: b. Kg7 Dh7 Ve7 Vf8 Sa8 Sg1 Jc6 Jg6 Pc5 d6 e6 (11), č. Ke4 Da2 Vh3 Pb2 c3 d2 e2 g5 h5 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný rumunský šachový skladateľ Israel Schiffmann (27. septembra 1903 – 29. apríla 1930) je autorom okolo 300 skladieb, predovšetkým jednofázových dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal desiatky prvých cien, v Albumoch FIDE dosiahol 17,3 bodu. Bol redaktorom dvojťažkovej časti mesačníka Revista Romana de Sah v rokoch 1927-1930. Výber jeho skladieb vyšiel knižne r. 1963.

Riešenie šachovej skladby: 1.V7e8 hrozí 2.Je7 mat, 1...D:e6 2.Jb4 mat, 1...Dd5 2.Jge5 mat, 1...Vf3 2.Jf4 mat, 1...Kd5 2.Ja5 mat, 1...Kd3 2.Jge5 mat. Zaujímavo motivované varianty, keď pri batériových matoch musí biely pokryť možné úniky čierneho kráľa. Obrana D:e6, ktorej pointa je v odviazaní dámy hrozbovým ťahom, bola nazvaná menom autora.


Vzad <<  >> Vpred