Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.6.2004)Skladba č. 260František Jelínek

2. čestné uznanie

ÚJČŠ C 30.6.1948

Mat 3. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kg1 Vf4 Sc8 Sd6 Jd2 Pc5 d3 e3 (8), č. Kd5 Va3 Sc3 Ja2 Jc2 Pb4 c6 f7 g6 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Český šachový skladateľ František Jelínek (30. novembra 1902 – 2. júna 1958) je autorom 108 skladieb, prevažnou väčšinou trojťažiek s modelovými matmi a logickými kombináciami. V skladateľských súťažiach získal 13 vyznamenaní, z toho 3 ceny, v Albumoch FIDE dosiahol jeden bod. Zbierka 84 skladieb autora vyšla r. 1965 v rámci Galérie československých šachových skladateľov.

Riešenie šachovej skladby: Tematické pokusy 1.Vd4+? S:d4!, 1.Ve4? f6!, 1.Jc4? Va6!, riešenie 1.Kh1! hrozí (napr. po 1...S:d2) 2.Vd4+ J:d4 3.e4 mat, 1...f5 2.Ve4 f:e4 3.d:e4 mat, 1...J:e3 2.Jc4 J:c4 3.d:c4 mat. Po jemnom úvodníku tri modelové maty pešiakmi.


Vzad <<  >> Vpred