Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.6.2004)Skladba č. 259Miodrag Mladenović

II. cena

Šahovski glasnik 1988

Mat 3. ťahom (6–12)Kontrolná notácia: b. Kf8 Df5 Ve3 Ja5 Pb6 d4 (6), č. Kd6 Vh2 Sa3 Sf1 Jb8 Je8 Pd2 d5 d7 f6 g5 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Vynikajúci srbský medzinárodný majster Miodrag Mladenović (nar. 14. júna 1964), od roku 1995 žijúci v USA, je autorom okolo 270 skladieb, najmä dvojťažiek, trojťažiek, pomocných matov a samomatov. V skladateľských súťažiach získal vyše 80 cien (z toho 45 prvých) a vyše 100 ďalších vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 43 bodov (do roku 1994). Osobitne treba spomenúť jeho dve víťazstvá vo 4. WCCT a výborné výsledky v riešení.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé varianty 1...Ve2 2.Vc3, 1...Sh3 2.Dc2, 1.Kf7 hrozí 2.Ve6+ d:e6 3.D:e6 mat, 1...Ve2 2.Dc2, 1...Sh3 2.Vc3 a vždy 3.Jb7 mat, resp. 2...Sc5 3.d:c5(D:c5) mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho, založená na tom, že kráľ úvodníkom napadne e6, ale umožní šachy na e7, resp. e6.


Vzad <<  >> Vpred