Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(30.6.2004)Skladba č. 262Jesper Jespersen

IV. cena

Chess Monthly 1895

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kf7 Db5 Vd7 Vh5 Sf1 Sg5 Jg4 Pd5 f6 (9), č. Kd4 Sd8 Ja8 Jc2 Pb6 c3 c5 d3 e4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Dánsky šachový skladateľ Jesper Jespersen (1. augusta 1848 – 7. augusta 1914) je autorom okolo 3000 skladieb -dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a samomatov. V skladateľských súťažiach získal desiatky cien. V roku 1902 vydal zbierku 332 skladieb 46 dánskych autorov, obsahujúcu aj širší teoretický úvod o kompozičnom šachu.

Riešenie šachovej skladby: 1.d6! tempo 1...Kd5(Jc2~) 2.Se3 mat, 1...Sc7(Jc7) 2.d:c7 mat, 1...Se7 2.d:e7 mat, 1...S:f6 2.S:f6 mat, 1...d2, e3, c4 2.Dc4, D:d3, De5 mat. Na svoju dobu obsažná dvojťažka s veľmi dobrým úvodníkom.


Vzad <<  >> Vpred