Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(20. 2. 1963)


Úloha č. 24

Jakub Sova, Kamenný Újezd

Originál pre Pionierske noviny

Mat 3. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: b. Kb1, Df8, Ve4, Se8, Jb3, Jd5 (6 kameňov), č. Kd3, Jf5, Pa5, b4, e5, f6, g5, h7 (8 kameňov).

Po dlhšej prestávke sa opäť schádzame pri riešení ďalšej súťažnej úlohy. Už ste iste od skúsených šachistov počuli, že jedno z tajomstiev výhry spočíva v tom, že sa šachová partia hrá všetkými kameňmi súčasne a zároveň sa obsadzuje čo najväčší počet polí. Zapamätajte si to! V dnešnej šachovej úlohe si všimnite, ako biele kamene spolupracujú pri vytváraní matovej siete. Medzi správnymi riešiteľmi dnešnej úlohy vylosujeme hodnotné knižné ceny a účastníkom riešiteľskej súťaže započítame ďalšie 3 body.

Medzi správnymi riešiteľmi šachovej úlohy č. 21, ktorú zložil K. Mlynka z Kozároviec, sme vylosovali knižné odmeny pre nasledovných riešiteľov: Dušan Mikolaj, Spišská Nová Ves, ul. Dr. Brülla D 1/3. Marian Topoľský, Žilina – Hliny, blok F Elena Pavelková, Trstená na Orave, OÚNZ, okr. Dol. Kubín. Všetkým riešiteľom sme započítali za správne riešenie 2 body. Riešenie: 1.Jh3! tempo, 1...K:h3 2.De6 mat, 1...Kh5 2.De2 mat, 1...Kf3 2.D:e4 mat, 1...Kf5 2.D:e4 mat.


Vzad <<  >> Vpred