Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(19. 12. 1962)


Niektoré šachové skladby sa vyznačujú tým, že k riešeniu zdanlivo vedie viac ťahov. Skladateľ takto zmnožuje obsah úlohy, lebo riešiteľ musí preskúmať všetky možnosti a nájsť jedine správne riešenie. V dnešnej úlohe napríklad po obranách 1...De4 2.Dg5 1.J:d5? a hrozbe 2.De6 mat "vychádza" riešenie po mat 1...Kg4 2.Dg5 mat, ale na 1...c:d5! nevieme matovať a treba hľadať ďalšie možnosti.Úloha č. 23

Vojtech Katreniak, Bratislava

Originál pre Pionierske noviny

Mat 2. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: b. Kg8, De3, Vd6, Sd8, Jf6, Pg2 (6 kameňov), č. Kf5, Da4, Jh4, Pc6, Pd5, Pg6 (6 kameňov). Súťažná úloha patrí do riešiteľskej súťaže. Medzi riešiteľmi dnešnej úlohy vylosujeme hodnotné knižné ceny. Účastníkom súťaže o vyriešenie úloh č. 21–27 započítame 2 body. Riešenia posielajte najneskoršie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred