Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(21. 11. 1962)


Šachové štúdie sa vyznačujú oproti ostatným šachovým skladbám tým, že sa vyžaduje v postavení na diagrame vyhrať alebo remizovať bez udania počtu ťahov. Šachové štúdie najvernejšie pripomínajú záverečnú časť šachovej partie a ich riešením získame mnoho cenných poučiek z kombinácii v jednoduchých postaveniach. Aj keď šachové štúdie na rozdiel od koncoviek vytvoril umele (nevznikli z hranej partie) šachový skladateľ, sú pre každého šachistu zdrojom poučenia a pri riešení hodnotnou zábavou. Takou je ajÚloha č. 22

Josef Hýl, Petřvald

"Originál?" pre Pionierske noviny

Biely na ťahu vyhrá (3+5)Kontrolná notácia: b. Kb1, Df5, Jg4 (3 kamene), č. Kh3, De7, Jc5, Pa4, Pc6 (5 kameňov).

Biely využije výhody, že je na ťahu a po sérii šachov vtipne vyhráva! Nájdete cestu k výhre? Medzi správnymi riešiteľmi vylosujeme hodnotné knižné ceny a riešiteľom súťažných úloh č. 21–27, započítame 5 bodov. Riešenia zasielajte na adresu redakcie Pionierskych novín najneskoršie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred