Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(31. 10. 1962)


Po letnej prestávke znovu sa stretávame pri šachu. Dostali sme mnoho listov, v ktorých ste nám zasielali svoje šachové skladby do skladateľskej súťaže. Teraz je rad na riešiteľoch, aby tieto úlohy vyriešili a napísali, ako sa im páčia.

Súťažná úloha č. 21 patrí do skladateľskej súťaže a veríme, že sa vám jej obsah bude páčiť. Pre nových riešiteľov: máte nájsť taký ťah u bieleho, aby po ktorejkoľvek obrane čierneho bol mat v ďalšom ťahu. Medzi riešiteľmi, ktorí do 14 dní zašlú správne riešenie na adresu redakcie, vylosujeme hodnotné knižné ceny. Okrem toho najlepších riešiteľov súťažných úloh 21–27 podľa bodovania odmeníme cenami. Teda s chuťou do riešenia.Úloha č. 21

Karol Mlynka, Kozárovce

Originál

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dc4, Va4, Sg5, Jf4, Pf2, Ph4 (7 kameňov), č. Kg4, Pc5, Pe4, Pg6, Ph2 (5 kameňov).


Vzad <<  >> Vpred