Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(27. 3. 1963)


Podmienkou dnešnej úlohy, ktorá patrí do riešiteľskej súťaže o ceny, je opäť vynútiť mat najneskoršie v druhom ťahu bieleho. Napíšte nám správny prvý ťah bieleho, ktorý splní našu podmienku, nech by sa čierny bránil akokoľvek.Úloha č. 25

Pavel Paciga, Ružomberok

Originál pre Pionierske noviny

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: b. Ka3, Vf6, Sg8, Jc4, Jc8, Pa4, Pb3, Pc3, Pe4 (9 kameňov), č. Kc5, Vd7, Sf7, Je7, Pa7, Pc6 (6 kameňov).

Naša súťažná úloha číslo 22 od Josefa Hýla sa vám veľmi páčila. Cesta k výhre bola nasledovná: 1.Je3+! Kg3 2.Dg4+ Kf2 3.Df4+ Ke2 4.Df1+ Kd2 5.Dd1+ Kc3 6.De2+ Kb4 7.Db2+ Jb3 8.Da3+!! K:a3 9.Jc2 mat. Dostali sme však upozornenie od Janka Jankoviča z Kocihy, že úloha nie je pôvodná. Zložil ju ešte v roku 1925 vynikajúci ruský skladateľ šachových problémov L. I. Kubbel. Josef Hýl sa priznal, že úlohu opísal z knižky a zároveň sľúbil na svoju česť, že už nikdy nebude vydávať cudziu úlohu za svoju vlastnú. Lož má krátke nohy, ďaleko neujde! Neradi by sme boli, aby sa takéto veci opakovali.

Medzi správnymi riešiteľmi úlohy č. 22 sme vylosovali knižné odmeny pre nasledovných riešiteľov: Ján Tazberík, Kociha, pp. Hrachovo, okres Rim. Sobota, Helena Kráľovičová, Vieska nad Žitavou, pp. Slepčany, Ivan Solovič, Lubina č. 504, okres Trenčín.


Vzad <<  >> Vpred