Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(15. 5. 1963)


Kto z mladých pozorných šachistov by nevedel, že už od konca marca prebieha v Moskovskom divadle estrády veľký zápas o titul majstra sveta v šachu? Obhajca titulu Michail Botvinnik a jeho vyzývateľ, víťaz vlaňajšieho turnaja kandidátov Curacao Tigran Petrosian sú obaja reprezentantmi SSSR. Kto bude novým majstrom sveta, povedať ešte nevieme, sledujte však pozorne našu tlač, kde sa výsledky jednotlivých partií uverejňujú.

Našou poslednou súťažnou úlohou sa vrátime do dôb prvého majstra sveta, pražského rodáka Steinitza (1886), kedy vtipné a ostré kombinácie ani v turnajových partiách neboli zriedkavé. Na diagrame biely na ťahu, využijúc útočné postavenie svojich kameňov, ráznou kombináciou partiu vyhráva. Napíšte, ktoré ťahy vedú k výhre, za správne riešenie započítame dva body a medzi riešiteľmi dnešnej úlohy opäť vylosujeme knižné ceny. Pretože je dnešná úloha ľahšia, doplňujeme ju otázkou:

Vymenujte najmenej troch bývalých majstrov sveta v šachu a napíšte nám, akej boli národnosti.Úloha č. 27

Biely vyhrá (11+11)Kontrolná notácia: b. Kg1, De4, Ve3, Jd5, Pa2, Pb2, Pc2, Pd4, Pf2, Pg2, Ph2 (11 kameňov), č. Kg8, Dd8, Va8, Vf8, Pa7, Pb7, Pc7, Pd6, Pf7, Pg7, Ph7 (11 kameňov).

Riešenie úlohy č. 24 (J. Sova): 1.Df8–h6 (hrozí 2.Se8–b5+ K:e4 3.Dh6–h1 mat, 1...K:e4 2.Dh6–h1+ Ke4–d3 3.Se8–b5 mat, 1...Jf5:h6 2.Ve4–e3+ Kd3–c4 3.Jd5–b6 mat.

Medzi správnymi riešiteľmi sme vylosovali knižné odmeny pre nasledovných riešiteľov: Štefan Chromik, Banská Bystrica, ul. 29. augusta č. 26, Pavel Tallo, Nová Dubnica, Sa–2–9–65, J. Vývoda, Jablonové, okres Bratislava–vidiek.

Ostatným, ktorí zaslali správne riešenie, sme započítali dva body.


Vzad <<  >> Vpred