Vzad << >> Vpred

ŠACH

(12.6.2008)


Skladba č. 3683 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 5. ťahom (13–13)Kráľ si musí vybrať

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Vg4 Vh4 Sd7 Sh2 Jg2 Jh3 Pb3 d4 e2 e5 e6 g5 (13), č. Kd5 Vb1 Vg7 Sc3 Sg8 Jc2 Jd1 Pa3 b4 e3 e7 g6 h7 (13), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom: čo je lepšie, Kb5 alebo Kb6? Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3679 (Mlynka): a) 1.Jf7 d8D 2.Kh6 Dh4 mat, 1.Jf6 g8S+ 2.Kh8 Jg6 mat, b) 1.Je7 g8V 2.Vg6 Vh8 mat, 1.Vf6+ Ke8 2.Vf8+ g:f8J mat. Bieli pešiaci sa premieňajú na všetky štyri figúry, pričom tri z matov sú modelové. – Vypísanú odmenu vyhráva Dr. Michal Trubač, Moyzesova 28, 934 05 Levice.

● Predbežný výsledok súťaže exoskladieb Pravda 2006-2007: I. cena B. Formánek + E. Klemanič 3597, II. c. J. Štúň 3626, III. c. K. Mlynka 3642, 1. čestné uznanie J. Ložek 3589, 2. č. u. S. Hudák 3623, 3. č. u. Z. Labai a J. Lörinc 3652, 4. č. u. D. Novomeský 3621, 1. pochvalná zmienka L. Salai, Š. Sovík a E. Klemanič 3647, 2. p. z. J. Kozinka 3588, 3. p. z. S. Hudák a B. Formánek 3604, 4. p. z. D. Novomeský 3631, pochvaly bez poradia E. Klemanič 3635, K. Mlynka 3578, M. Oravec 3657 (aj cena pre začínajúceho autora), J. Ložek 3634, L. Salai + E. Klemanič 3590, zvláštna p. z. M. Oravec 3567. Rozhodcom bol V. Buňka (Kutná Hora). (kh)


Vzad << >> Vpred