Vzad << >> Vpred

ŠACH

(15.5.2008)


Skladba č. 3679 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom (4–5)

b) biely Se5; po 2 riešeniaČierny pomôže bielemu k matu

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kf8 Je5 Pd7 g7 (4), č. Kh7 Va6 Jg8 Jh6 Pg4 (5), b) jazdca Je5 nahradiť bielym strelcom; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú po dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení a) je 1.Jf7 d8D 2.Kh6 Dh4 mat. Druhé riešenie a) a aspoň jedno z b) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3675 (Novomeský): 1...Jh4 2.Dc4+ Kd2 3.Kd4 Kd1 4.Ke3 Ke1 5.Dd4 Jg2 mat, 1...e3 2.Db3 Kd2 3.Ve5 Ke1 4.Ke4 Ke2 5.Dd5 Jg3 mat, 1...Jh6 2.Da6 Kd2 3.Ve6 e4+ 4.Ke5 Ke3 5.Dd6 Jg4 mat. Dokonalý súbor troch echových modelových matov postavených nad sebou v troch "poschodiach". – Vypísanú odmenu vyhráva František Paluška, Javornícka 4/34, 974 11 Banská Bystrica.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže dvojťažiek Pravda 2006-2007: I. cena Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom) 3570, II.-III. cena ex aequo Zoltán Labai (Veľký Kýr) 3616 a Emil Klemanič (Pezinok) 3627, 1.-2. čestné uznanie ex aequo Ľ. Lačný 3574 a Z. Labai 3581, pochvalná zmienka Tibor Djablik (Kysucké Nové Mesto) 3625. Rozhodcom bol Juraj Brabec (Bratislava). (kh)


Vzad << >> Vpred