Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.8.1976)


Problém č. 844 – originál

Jozef Tonkovič

Zvolenské Nemce

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 845 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 844: biely Kg3 Db4 Va5 Ve1 Sa4 Se7 Jf8 Jg7 Pf2 g4 g5 (11 kameňov), čierny Ke5 Dg8 Va7 Vb6 Sa3 Se4 Jf3 Jh7 Pd4 d5 d6 f7 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 845: b. Kb7 Da3 Vb4 Vc2 Sb8 Sf7 Ja6 Jh7 Pd2 e2 f2 g3 g4 (13), č. Ke4 Dh1 Vb2 Vg7 Sa2 Sh8 Jd3 Pb3 d4 d5 e3 e7 g5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obe dnešné dvojťažky patria do oblasti slovenskej školy – obsahujú teda zámenu obranných motívov v obranách po zvodníkoch (Sc2?, resp. f:e3?) a úvodníkoch. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 828 (Michalov) z 2. júla: Intencia 1.Jd2 tempo so 7 variantmi, ale neriešiteľná po 1...c5!

Riešenie problému č. 829 (Žugec) z 2. júla: 1.Vg3 hrozí 2.Vh3 mat, 1...e5 2.Sg5 mat (obranný motív odclonenie, škodlivý prerušenie), 1...e3 2.Vb4 mat (prerušenie – odclonenie), 1...Va3 2.Sg5 mat (napadnutie – zrušenie krytia). Úloha je síce jednoduchá, ale ukazuje na nové možnosti rozvoja "motivačných" tém.

Knihy za riešenie č. 828 a 829 vyhrávajú: Jozef Pavlech, 916 13 Vaďovce 312, Jozef Slabý, VÚ 5251/d, 031 01 Liptovský Mikuláš a František Sobota, Košická 119, 080 01 Prešov.

* Na turnaji mnohoťažiek Pravda C 30.6.1976 sa zúčastňuje 14 autorov, 29 skladbami: Havran, Kollárik, Kozinka, Labai, Mlynka, Sivák po 3, Hronec, Radi, Svítek po 2, Bobek, Bušík, Durst, Kočík a Ralík po 1. Úlohy už boli odoslané rozhodcovi J. Vladimirovovi a predbežný výsledok očakávame v októbri.


Vzad <<  >> Vpred