Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.2.2009)


Skladba č. 3714 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Pomocný mat 4. ťahom (3–6)

2 riešeniaNašiel sa 110-ročný predchodca

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb7 Sh1 Pf4 (3), č. Kd5 De4 Ve5 Vf5 Sg6 Pc5 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedným z riešení je 1.Ve7+ Kb6 2.Ke6 S:e4 3.Vf6 Kc6 4.Sf5 Sd5 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3710 (Josef Voda, Lidová demokracie 1954): 1.Jd5 hrozí 2.J3f4 mat, 1...De4 2.J:e3 mat, 1...Dd4 2.Jb6 mat, 1...K:d5 2.D:e6 mat, 1...J:d5 2.Dc6 mat. Za správne uvedenie hrozby a každého variantu bolo možné získať po jednom bode, teda spolu maximálne 5 bodov. Mená úspešných účastníkov juniorskej riešiteľskej súťaže uverejníme neskôr, po jej celkovom vyhodnotení. – Vypísanú odmenu vyhráva Dávid Peták, Za kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany.

● Ako oznámil Ján Golha z Vráblov, skladba č. 3702 (Hudák), publikovaná 30.10.2008, má úplného predchodcu: Paul Bobrow, LaPresse 1898, pozícia presne rovnaká, ibaže posunutá o pole doprava (b. Kf1 Vd6 Sc3 Sg4 Pf2 f6, č. Ke4 Pg5, mat 2. ťahom, riešenie 1.Vc6). Samozrejme, je tam aj riešenie pomocného matu 2. ťahom, nájdené Marianom Červenkom (1.Kf4 atď.), o ktorom pôvodný autor pravdepodobne nevedel... (kh)


Vzad << >> Vpred