Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(14.4.1988)Problém č. 66Miroslav Svítek

644 Pravda 15.3.1974

Mat 2. ťahom (9–4)Kontrolná notácia: b. Ka8 Ve5 Sa5 Sf5 Jb7 Jc5 Pa2 e3 f6 (9), č. Kb5 Pa3 d5 f7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Ďalším šachovým skladateľom, ktorý bol svojimi študentskými rokmi zviazaný s Bratislavou, je Ing. Miroslav Svítek. O tri dni bude mať ešte len 30 rokov (narodil sa 17.4.1958 na Myjave), dlhé roky mal bydlisko v Turej Lúke (okr. Senica), v Bratislave absolvoval Chemickotechnologickú fakultu SVŠT, ale zakrátko potom sa "priženil" do Mělníka. Uverejnil (po prvotine r. 1973) okolo 50 problémov, zväčša dvojťažiek, v ktorých dosiahol vynikajúcu úroveň (napr. v oblasti dvojfázových a trojfázových zámen hier). Je škoda, že v posledných rokoch o ňom takmer nepočuť, bol by iste platnou posilou našej reprezentácie v kompozičnom šachu. – Z tvorby autora (ešte ani nie 16-ročného!) uvádzame sympatickú dvojťažku so zdanlivými hrami 1...Kc4, Kc6 2.Sd3, Sd7 mat...

Riešenie problému č. 64 (Bista): Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Vd4, Je4, Je6 2.D:d4, D:e4, De4 mat, riešenie 1.Dc7 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Vd4, Je4, Je6 2.Je3, Df7, e4 mat. Zámena troch matov (po rovnakých ťahoch čierneho nasledujú iné maty). – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Richard Dudášik, Sládkovičova 1, 029 01 Námestovo a Ing. Ivan Jarolín, Černyševského 39/22, 851 01 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred