Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.4.1988)Problém č. 67Juraj Pongrácz

2292 Schachzeitung 10.1866

Mat 3. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: b. Kg7 Da8 Sa3 Jd5 Jf3 Pc6 d3 (7), č. Kf5 Vc5 Sg3 Ja7 Pe5 f7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie sa začína úvodníkom 1.Dh8 hrozí 2.Dh3 mat, hlavný variant nasleduje po obrane 1...Kg4, vedľajšie po 1...Ke6, Sh4, V:d5(Vc4). Dokončenie riešenia pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Tentoraz si pripomenieme prvopočiatky kompozičného šachu na Slovensku. 24. apríla 1845 sa narodil v Nededzi (pri Žiline) Juraj Pongrácz, syn známeho prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza. Okolo roku 1862 býval (pravdepodobne aj s rodičmi a siedmimi súrodencami) v Bratislave, a nemal ešte 18 rokov, keď uverejnil svoju prvotinu v nemeckom Schachzeitungu. Pod vplyvom otca sa zaoberal najmä samomatmi a bol by ho zrejme čoskoro predstihol. Žiaľ, ako 21-ročný poručík rakúskej armády padol v známej bitke pri Hradci Králové 3. júla 1866. Z jeho tvorby sa nám podarilo zachytiť sedem samomatov a jednu trojťažku, uverejnenú posmrtne spolu s nekrológom.

Riešenie problému č. 65 (Gerbstman): 1.d7 Kh5! 2.c7 (2.d8D? Va6+ 3.Kb1 Va1+ 4.K:a1 pat) 2...Vc6 3.c8V! (3.c8D? Vc1+!, alebo 3.Kb1? V:c7 4.d8D Vc1+! taktiež s patmi) 3...Vd6 4.d8V! a vyhrá (4.d8D? Va6 5.Kb1 Va1+! 6.K:a1 pat). Premeny dvoch pešiakov na vežu. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: MUDr. Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Lenka Prádelová, 029 51 Lokca č. 265, okr. Dolný Kubín.


Vzad <<  >> Vpred