Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.5.1988)Problém č. 69Jozef Jánoš

932 Pravda 7.10.1977

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kb3 Df1 Vf7 Sd8 Se8 Jb5 Jg4 Ph5 (8), č. Ke6 Sh1 Jf4 Jg8 Pd7 e4 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keby začínal čierny, vyšli by varianty 1...Kd5 2.Dc4 mat, 1...d6 2.Jc7 mat, 1...Jd3 2.Df5 mat, ale úvodník všetko zmení... Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Galériu šachových skladateľov spojených aspoň načas s Bratislavou rozširujeme dnes o dve mená. Fridrich Štrba (nar. 19.5.1940 v Senici nad Myjavou) študoval v našom meste na SVŠT a svoju kompozičnú prvotinu uverejnil r. 1961 v Smene. Jozef Jánoš (nar. 13.6.1955 v Dolných Hámroch) bol taktiež bratislavským študentom a z jeho tvorby (začatej r. 1975 v Pravde) prinášame peknú dvojťažku so zámenou variantov.

Riešenie problému č. 67 (J. Pongrácz): 1.Dh8 hrozí 2.Dh3 mat, 1...Kg4 2.Dh5+! K:h5 3.Jf6 mat, 1...Ke6 2.De8+ K:d5 (Kf5) 3.Dd7 mat, 1...Vc4 2.Dh5+ Ke6 3.D:f7 mat, 1...V:d5 2.Dh5+ Kf4 3.Sc1 mat, 1...Sh4 2.Dh5+ Ke6 3.D:e5 mat. Na vtedajšiu dobu dobrá variantová trojťažka s obeťou dámy. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Cecília Kollárčiková, Novohradská 14, 831 06 Bratislava a Milan Svrček, Komorova 5, 036 07 Martin-Vrútky.

* Veľmi úspešne si počínali bratislavskí šachisti na tohtoročných majstrovstvách SSR v riešení šachových problémov v Šali (14.-15. mája): P. Gvozdják obsadil druhé miesto, Ing. arch. M. Kolčák tretie a Ing. Ľ. Širáň piate. Zvíťazil Ing. L. Salai zo Žiliny.


Vzad <<  >> Vpred