Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.6.1988)Problém č. 70Stanislav Zábojník

147 Smena 24.3.1962

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kd6 Dd1 Ve1 Sa5 Sf1 Jf2 Jf5 Pa4 d4 (9), č. Kc4 Ve2 Sd3 Pe4 f3 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Počet šachových skladateľov, ktorí študovali alebo študujú na bratislavských vysokých školách, odhadujeme na necelých 100. Dnes si pripomenieme ďalších dvoch, ktorí sú spojení nielen blízkymi narodeninami, ale aj štúdiom na SVŠT. Strojár Stanislav Zábojník sa narodil 15.6.1943 v Dubnici nad Váhom a svoju prvotinu (pozri diagram) uverejnil ako 18-ročný v Smene. Na elektrotechnickej fakulte študoval Igor Opálený, nar. 17.6.1960 v Bardejove, ktorého prvý problém sa objavil v Pravde 17.3.1978. Žiaľ, obaja napriek nespornému talentu kompozičný šach po niekoľkých skladbách zavesili na klinec (čím chceme naznačiť, že ho neskôr opäť môžu zvesiť, ako sa to občas stáva)...

Riešenie problému č. 68 (Ralík): 1.Sc7 hrozí 2.Sd6 Kd5 3.Vd3 mat, 1...f5 2.Se5 Kd5 3.Vb5 mat, 1...Kc5 2.Vc3+ Kb4 3.Vc4 mat. Výborný úvodník dáva čiernemu kráľovi dve únikové polia, v hrozbe a ďalších dvoch variantoch sa ukážu tri modelové maty (kde polia okolo kráľa sú napadnuté jediným bielym kameňom, alebo blokované čiernym), z toho dva navzájom veľmi podobné, tzv. echové. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: 1. dr. Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 841 01 Bratislava, 2. Štefan Sovík, Družstevná 9, 900 01 Modra.


Vzad <<  >> Vpred