Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(23.6.1988)Problém č. 71Pavel Madaj

opr. 819 Pravda 21.5.1976

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Ke7 Df2 Vc4 Ve1 Sa7 Se4 Jb6 Jf4 Pd7 g4 (10), č. Ke5 De2 Vf5 Sf7 Pd6 e3 g6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Dnes opäť predstavujeme dvojicu šachových skladateľov, ktorí svojho času študovali na Slovenskej vysokej škole technickej. Ing. Ján Chylo (nar. 24.7.1934) absolvoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva a bol potom zamestnaný ako stavbyvedúci v Okresnom stavebnom podniku Senica. Svoju prvotinu uverejnil r. 1959 v Smene. Ing. Pavel Madaj (nar. 4.7.1956 v Ráztočne) je absolventom Elektrotechnickej fakulty, a pokiaľ ide o kompozičný šach, začínal r. 1975 v Pravde. Jeho tvorbu si pripomenieme dvojťažkou, ktorá okrem hrozby obsahuje 7 variantov s rozličnými matmi.

Riešenie problému č. 69 (Jánoš): Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Kd5, d6, Jd3 2.Dc4, Jc7, Df5 mat, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.Ve5 mat, 1...K:f5, d6, Jd3(Jg6) 2.S:d7, Jd4, Sf7 mat. Zámena troch variantov, z toho dvoch matov (po rovnakých obranách rôzne maty) a jedna "voľná" (zamení sa aj obrana aj mat). Ospravedlňujeme sa za chybu v diagrame – notácia bola správna. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Anna Kissová, Národná 50, 900 02 Modra a Josef Křivohlávek, Štěpnická 1045, 686 06 Uherské Hradiště.


Vzad <<  >> Vpred