Kabát J.
     Pravda 961*
Kacneľson L.
     Obzor 157*
     Technické noviny 445
Kadera E.
     Práca 258
Kaďourek E.
     Ľud 26 32 43 56 88 89
     Práca 821 849 960
     Smena 78 139
     Smer 119
     Československý šport 39 65 79
Kaila O.
     SME 674
     Technické noviny 59
Kainer Č.
     Šport 269
     Pravda 426
     Slovenský národ 8
     Technické noviny 172 398
     Východoslovenské noviny 61/05 71/12
Kaiser G.
     Hlas ľudu 2352
     Obrana ľudu 131
Kakabadze F.
     Pravda 3537
Kakovin A.
     Šport 484
     Smena 116
     Československý šport 42
     Technické noviny 400*
Kaľagin V.
     Šport 446
Kalandadze V.
     Šport 284
     SME 521
Kalašnikov V.
     Šport 445
Kalendovský J.
     Pravda 1642
Kalina V.
     Práca 1329
     SME 736
Kall D.
     Východoslovenské noviny 998
Kallio T.
     Pravda 2675
Kálniczky G.
     Fakty 200
     Hlas ľudu 749 1425 1865
     Ľud 21
     Šport 7
     Práca 1111
     Pravda 700 1273 1326 1934 1935 1936
     SME 403
     Smena 200
     Československý šport 51
Kameneckij J.
     Hlas ľudu 450
Kameník P.
     Slovenský denník 44
Kamenskij V.
     Hlas ľudu 237 308 496* 949 2029 2030
     Šport 447
     Východoslovenské noviny 69/28
Kaminer S. M.
     Šport 271
     Východoslovenské noviny 67/27*
Kamstra G.
     Ľud 207
Kanka J.
     Práca 635 656 664
     Smena 254
Kanonik D.
     Hlas ľudu 843* 994* 1211 1679 1732 1840 1874 1898 2023
     SME 1012
Kanozsay Š.
     Pravda 2152
Kapeľušnyj I. S.
     SME 620
Kapralos D.
     Hlas ľudu 202 229 489 1419 2170
     Smer 24
     Technické noviny 547 633
Kapros J.
     Hlas ľudu 1729 1823 2674
     Šport 533
     Obzor 93
     Práca 1356 1866
     Pravda 3022
     Slovenský denník 48
Kapusta M.
     Pravda 656
Kapustin F.
     Hlas ľudu 1068 2185
     Práca 1085 1976* 1977*
     SME 792 808 810* 816* 1169
Kapustin M.
     Hlas ľudu 1038
Karamanic A.
     Technické noviny 739
Kardos T.
     Technické noviny 254
Karegna V.
     Východoslovenské noviny 905
Karel J.
     Poddukelské noviny 9*
     Práca 1219*
Kargapolov A.
     Slovenský denník 186 187
Karkuš D.
     Smena 74
     Československý šport 35
     Večerník 63
Karlström A.
     Ľud 293
     Príroda a spoločnosť 34
     Práca 1299
     Pravda 1513
Karmanov E.
     Hlas ľudu 1486
Karminskij D.
     Hlas ľudu 590
Karnov V.N.
     Ľud 157
Kárpáti A.
     Šport 337
Karpov A.
     Obzor 137*
Karpov V.
     Hlas ľudu 717 718 723 914 1032 1308 1309
Karstedt M.
     Život 1
Karwatkar A.
     Fakty 71
     SME 1161
Kasár M.
     Šport 117
     Práca 1562 1606 1661 1768 1769 1874 1875 1930 1931 1942 2028 2029
     Pravda 3033 3127 3128 3149 3210 3212 3398 3644* 4068 4098 4144 4168 4377 4398 4436
  4491
     SME 1066
Kaseko D.
     Hlas ľudu 1494
     Slovenský denník 171 194
Kasparian G.
     Práca 1891 1941
     Pravda 493 525 526 2277 2278
     Smena 32
     Technické noviny 24 238 253 286 647
     Východoslovenské noviny 67/48 69/33 70/18 73/50 76/25
Kasparian H.
     Šport 20
     SME 176
Kaščák J.
     Smena 179 232
Kaščejev N.
     SME 757
Kaščev N.P.
     Horizont 5
Kašpárek K.
     Obrana ľudu 190
Kašper M.
     Východoslovenské noviny 74/14* 74/28 74/47 75/12 75/23 75/29 702 904 942 947 959 982
Kašper Š.
     Východoslovenské noviny 966
Katašuk V.
     Práca 1121
     Slovenský denník 129
Katreniak V.
     Ľud 45
     Pionierske noviny 23
     Pravda 161
     SME 730
     Smena 14 28 70 95 207
     Smer 96 102 150
     Československý šport 36 47 69
     Technické noviny 60
     Večerník 36
     Východoslovenské noviny 64/21 65/16
Kawagoe T.
     SME 898
Kazancev A.
     Šport 305
     Východoslovenské noviny 76/13
Keirāns A.
     Horizont 13
     Obrana ľudu 172
     Poddukelské noviny 94
     Život 41
Kejv A.
     Práca 1115
Kekely Ľ.
     Šport 552
     Pravda 1386 1420 1440 1490 1549 1568 1584 1599 1631 1655 1723 1752 1757 1772 1788
  1834 1910 1952 2050 2074 2088 2105 2136 2170 2217 2253 2304 2313 2345 2379
  2409 2432 2449 2511 2568 2595 2665* 2692 2754 2873 2943 2973 3025 3359 3701
  3769* 3797* 3815* 3878* 3887 3928* 3950* 3983* 4020* 4033* 4057* 4067 4078 4088 4096*
  4105 4114 4120 4128* 4137* 4149* 4160* 4163* 4174* 4187* 4202* 4215 4233 4246* 4258
  4268* 4277 4292* 4298 4316 4330 4337 4350* 4354 4357* 4363* 4368* 4381* 4401* 4404
  4410 4417 4425* 4435 4456* 4461 4465* 4476 4483 4487* 4496
     SME 460* 516*
     Technické noviny 388
     Východoslovenské noviny 1050 1087
Kelemen J.
     Šport 33
     Pravda 1299
     Technické noviny 334
Keller M.
     Fakty 43
     Šport 116
     Práca 1861 1945* 2000 2084*
     Pravda 1477 2750 3051
     Technické noviny 643
Kemp C. E.
     Šport 281
Kempe A.
     SME 290
Keres P.
     Fakty 56
     Hlas ľudu 513 514 1852 2605 2606
     Šport 381
     Obzor 125
     Práca 1488 1489
     Pravda 2559
     Smena 7
     SME 1233
     Technické noviny 159
     Východoslovenské noviny 1315
Kesl J.
     Šport 303
Kevlis A.
     Hlas ľudu 2411 2453
Khuebach K.
     Pravda 133
Kicko P.
     Smena 171
Kičigin V.
     Hlas ľudu 1121 1386 1490 1912 2006
     Práca 1122 1123
     Východoslovenské noviny 1172 1186 1210 1230 1244 1257 1263 1300 1310*
Kiler E.
     Horizont 32
Killgus J.
     Hlas ľudu 1772 1773
Kintzig R.
     Práca 293
Kipikaša A.
     Poddukelské noviny 23
Kipping C.
     Hlas ľudu 2404 2420
     Horizont 42
     Šport 273
     Príroda a spoločnosť 64
     Práca 4
     Pravda 2926
     SME 408
Kirillov S.
     SME 742
Kirilov V.
     Hlas ľudu 1330 1759 1862* 2021
Kisis I.
     Hlas ľudu 703 784 878 988 1096 1199 1334 1450 1522 1629 1701 1819 1940 2018 2114
  2248 2257 2355 2376
     Obzor 142
     Práca 1261 1444
     Pravda 1053 1260 2715 3214
     Slovenský denník 75 118 188
     Smer 191
     Technické noviny 563 568 589 610
Kiss I.
     Hlas ľudu 845 1164 1172 1266 1452 1561 2561
     Šport 87
     Obzor 43
     Pravda 977 1002 1017 1045 1104 1107 1167 1173 1190 1318 1339 1350 1362* 1411 1456
  1461 1483 1524 1601 1621 1968 2055 2139* 2258 2292 2293 2375 2654 3009 3207*
     Podtatranské noviny 21 33 51
     Slovenský denník 50 62
     SME 153 377 381 413*
     Športový spravodaj, Bardejov 23 24
     Technické noviny 270 297 312 369 378 384 399 444 492 507 513 526 550 553 571
  586 618 645 653 669 704 720 723
     Večerník 33
     Východoslovenské noviny 705 723 728 743 994 1051 1067 1127 1242
Kiss J.
     Ľud 202
     Príroda a spoločnosť 87
     Pravda 93
     SME 32
     Východoslovenské noviny 68/29 1345
Kissling G.
     Hlas ľudu 1681
Kivi V.
     Práca 1889
Kľackin M.G.
     Horizont 12
Klaeger K.M.
     Technické noviny 527
Klasinc M.
     SME 152
Klemanič E.
     Hlas ľudu 1946 2150 2221 2247 2329 2557 2565 2607 2640
     Šport 126 568
     Práca 1048 1226 1227 1254 1344 1345 1428 1450 1526 1527 1685 1782 1783
     Pravda 1438 1467 1496 2009 2015* 2106 2153 2189 2284 2334 2413 2457 2462 2498 2499
  2523 2532 2540 2546 2584 2590* 2598 2606 2607 2657* 2658 2670 2735 2774 2784
  2844 2856 2868 2910 2938 2953 2980 3040* 3053* 3078 3117 3130 3151 3184 3186
  3291* 3320 3396* 3493 3501 3508 3534* 3590* 3593 3597* 3627 3635 3647* 3654* 3697*
  3705 3717 3802* 3808 3822 3856* 3897* 3905 3934 3940* 3963 3978 3992* 4019* 4032
  4038* 4040* 4070 4092* 4122* 4124 4145 4159* 4191 4207 4218* 4226 4231 4243 4275
  4285 4303 4333 4345* 4385 4395 4424 4442* 4449* 4471 4490*
     Slovenský denník 49 104 169 218
     SME 14 55* 71* 100 114 156* 224 236 255* 268* 270 351 410* 455 461*
  516*
     Technické noviny 510
     Východoslovenské noviny 943 950 968 987 1072 1100* 1129* 1137 1152 1165* 1181
Klemensiewicz J.
     Ľud 337
     Práca 1969
Klepáček M.
     Práca 689
Klescht B.
     Východoslovenské noviny 69/23
Klett P.
     Šport 118
     Práca 339
     Pravda 42
     SME 383
Kling J.
     Šport 127
     Príroda a spoločnosť 3
     SME 216* 774
     Štart 15
     Večerník 9*
Klipačov V.
     SME 989
Kljackin M.G.
     Hlas ľudu 17
Klug H.
     Hlas ľudu 685*
Klun J.
     Ľud 99
Klüver H.
     Hlas ľudu 1478
     Pravda 1048
Kluxen W.
     Ľud 281
Kmeť J.
     Pravda 1413 1430 1448
Kniažev V.
     Obrana ľudu 36 71
Kniebügl A.
     Práca 458 471
Kniest P.
     Horizont 10
     Šport 308
     Pravda 2360
Kniška P.
     Československý šport 48
Knöppel J.
     Fakty 190
     Šport 339
     SME 31
Knotek L.
     Hlas ľudu 2234
     Horizont 91
     Šport 276
     Práca 582 583 592 610 621 1130 1131
     Pravda 28 1342 2931
     Slovenský denník 135
     SME 584
     Technické noviny 109 154 362 365 368 452 548
     Východoslovenské noviny 1190
Knuppert H.
     Hlas ľudu 330 2262 2278 2522
     Horizont 87
     Šport 359
     Práca 881
     Pravda 1474*
     SME 1220
     Technické noviny 94
Kobetič O.
     Plameň 10 14 18
Kobolka J.
     Pravda 1024
Kockelkorn C.
     Horizont 107*
     Šport 133*
     Práca 1243*
     Pravda 43*
     SME 204*
     Technické noviny 593*
Kočárdy A.
     Východoslovenské noviny 76/23
Kočí V.
     SME 918
Kočík L.
     Hlas ľudu 67
     Šport 586
     Pravda 202 220 258 298 374 581 1016
     Východoslovenské noviny 68/01 68/44 69/04 69/36 70/09 70/14 70/16 70/24 70/33 70/43 72/09 72/25 72/31 72/40 73/30
  74/30 74/38 74/45 75/05 978 1233
Koetsheid P. A.
     Práca 869
Kofman R. M.
     Hlas ľudu 522*
     Šport 278
     Poddukelské noviny 124
     Pravda 18 470 945* 1762
     SME 900
     Technické noviny 740*
Kögel F.
     Obrana ľudu 38
     Práca 149 151 180 246 274 300 314 323 337 346 371 423*
Köhler U.
     Východoslovenské noviny 1080*
Köhnlein F.
     Hlas ľudu 2668
Kohtz J.
     Horizont 107*
     Šport 133*
     Práca 1243*
     Pravda 43*
     SME 204*
     Technické noviny 593*
Kokšarov V.P.
     Hlas ľudu 121*
Kolárik L.
     Hlas ľudu 409 1147 1148 1369 1446
     Pravda 671 748 1810
Kolčák M.
     Šport 410
     Pravda 682 741 1488* 2768* 2919 3229 3764 4196 4454
     SME 11 462
     Technické noviny 711*
     Večerník 32
Koldijk A.
     Šport 341
     SME 134*
Koll van A. J.
     Práca 901 939
Kollárik G.
     Hlas ľudu 388 458 459 484 637 654
     Šport 169
     Pravda 571 588 615 640 660 699 711 847 864 909 965 1279 2846 3729 3782*
  3795 3831 3860 3896
     Technické noviny 141
     Večerník 82
Kolodnas Z.
     SME 1097 1098
Kolste te J. W.
     SME 580
Kolybaň G.
     Hlas ľudu 436
Komai O.
     Technické noviny 228
Komorný J.
     Pravda 1146
Kondratev A.
     Obrana ľudu 72*
Kondratev P.
     Hlas ľudu 953 1260 1538 1626 1721 1814 1815 1952 1953 1994
     Práca 1088
     Pravda 2514
Kondratov A.
     Ľud 247
Kondraťuk M.
     SME 1072
Kondraťuk N.
     Pravda 2391*
     Technické noviny 598
König A.
     Fakty 70
     Hlas ľudu 1051
     Šport 408
     Práca 1521
     Pravda 1341 1815 1816 1817
König F.
     Smena 31*
Konikowski J.
     Hlas ľudu 653
     Technické noviny 127
Kopáč L.
     Fakty 191
     Hlas ľudu 119*
     Šport 379
     Pravda 1422
     Technické noviny 156 397
Kopáč Ľuboš
     Hlas ľudu 119*
Kopajev V.
     Hlas ľudu 831 959 1261 1650 2014 2173 2174 2377
     Práca 1077* 1101* 1286 1287* 1410
     Pravda 1133* 1485* 2638
     Slovenský denník 22
     Technické noviny 121
     Východoslovenské noviny 1147
Kopnin A.
     Hlas ľudu 668 1673*
     Šport 434
     Smena 37*
Koppelomäki J.
     Technické noviny 120
Kopyl V.
     Pravda 3750
     SME 519 794*
Korányi A.
     Šport 390
Korenev V.
     Hlas ľudu 892
     Šport 518
     Práca 2027
     SME 1019
Korepin A.
     Horizont 88*
Kormiľcev M.
     Šport 449
Kornev S.
     Hlas ľudu 957 1079 1107
Kornilov A.
     Hlas ľudu 2390
Kornucík J.
     Pravda 760
     Východoslovenské noviny 74/33 75/01 75/38 76/06
Koroľkov V.
     Hlas ľudu 2370 2389
     Ľud 296
     Šport 30
     Obzor 35
     Pravda 48 200* 785 1512 1981 1982 1983
     SME 419
     Smena 10
     Československý šport 59
     Technické noviny 15 319*
     Východoslovenské noviny 63/18 66/06 67/17 73/38 75/11 891 969 1231
Korponai J.
     Hlas ľudu 89 99
     Šport 384
     Pravda 110 111
Korski L.
     Smer 146
Kos V.
     Fakty 177
     Hlas ľudu 840
     Práca 1043 1049 1163 1423
     Technické noviny 698 747
Kosolapov N.
     Horizont 54
     Ľud 173
     Poddukelské noviny 37
Kosowski K.
     Slovenský denník 98
Kostadinov D.
     Šport 547 587
Kostka G.
     Pravda 2378
Köszegy J.
     Pravda 1093 1123
     Východoslovenské noviny 794 803 826
Košár J.
     Východoslovenské noviny 69/58
Košař V.
     Obrana ľudu 160
Košek V.
     Východoslovenské noviny 62/03
Košeľ M.
     SME 896* 1143
Koštek A.
     Východoslovenské noviny 1282
Kotěšovec V.
     Hlas ľudu 441 583 596* 734*
     Šport 307
     Pravda 629 654 772
     SME 300 363 467 502
     Technické noviny 714 745*
     Východoslovenské noviny 76/10 1146
Kotik F. F.
     Východoslovenské noviny 69/55 70/11 70/13
Kotler V.
     Práca 1501*
Kotljar V.
     Hlas ľudu 1647*
Kotov A. I.
     Šport 455
Kotrč J.
     Práca 1150 1151
     Pravda 5 2218
     Život 27
Kotzig A.
     Československý šport 112
     Večerník 78
Kovács F. J.
     Ľud 217 263
     Smer 149 158 173
Kováč J.
     Východoslovenské noviny 72/15
Kováč M.
     Šport 590
     Pravda 224 233 251 262 295 413 1332
     Technické noviny 72
Kováč R.
     Československý šport 70
Kovačević M.
     Pravda 2347 3091* 3139 3216
     SME 139 223 247 324 334 641*
     Technické noviny 579
Kováčik J.
     Šport 144
     Práca 531 562 609 632* 634 642 654 661 679 708 712 729 734 738 780
  789 810 816 825 830 850 851
     Pravda 118 125 164 171 181 188 193 204 223 288 348
     Smena 76 192 205
     Československý šport 28 104
     Východoslovenské noviny 62/08
Kovalenko A. V.
     Žilinský večerník 16
Kovalenko B. J.
     Smena 87
Kovalenko V.
     SME 874 1123
Kovalenko V. S.
     Hlas ľudu 116
Kovalev S.
     Hlas ľudu 964 1072 1273 1285
Kovalič J.
     Hlas ľudu 1036 1070 1136 1189 1213 1281 1341 1391 2132
     Šport 92 572
     Obzor 162*
     Práca 2046
     Pravda 931 980 1197 1204 1237 1338 1363 1429 1611 1699* 2164 2395 2404 2415 2419
  2969 3071* 3236* 3257* 3301 3304 3316* 3534* 3697* 3777 3785 3798 4121* 4248*
     Podtatranské noviny 56
     Spišské hlasy 82/12
     SME 244 268* 294* 449
     Technické noviny 423 438 630
     Východoslovenské noviny 76/16 76/22 76/29 76/39 76/49 77/1 77/5 77/10 77/20 77/27 77/30 77/37 694 699 703
  726 734* 736 739 741 747 752 758 764 769 772 779 808 814 820
  823 828 831 835 847 851 860 878 897 903 949 958 1025 1084 1123
  1308 1344
Kovbasa O.
     Hlas ľudu 2443* 2599
     Práca 1493 1501* 1604
Kovjatovskij V.I.
     Hlas ľudu 805
Kozdon B.
     Ľud 149
     Pravda 464
     Smer 190
     Východoslovenské noviny 1318 1330 1349
Kozinka J.
     Fakty 110
     Hlas ľudu 813
     Ľud 39
     Šport 67
     Práca 700 713 730 736 740 925 959 1821
     Pravda 126 261 378 383 395 403 435 642 717* 1044 1249 1476 1603 2649 2875
  3484 3576 3588 3601 3615 3721
     Smena 69 86 132 188
     Smer 111 130
     Československý šport 15 117
     Technické noviny 660
Kozinka R.
     Pravda 2648
Koziura G.
     Hlas ľudu 516 2447
     Práca 1101* 1333 1771* 1813* 1817*
     Slovenský denník 213
     Technické noviny 575
Kozlov A.
     Hlas ľudu 943*
     Ľud 159*
     Šport 448
     Obrana ľudu 72* 193
     Východoslovenské noviny 59/07
Kozlowski I.
     SME 104
Kozlowski S.
     Hlas ľudu 4
Kozmenko I.
     Východoslovenské noviny 63/23
Kozyrev V.
     Technické noviny 569
Kožakin V.
     Hlas ľudu 1469 1534
     Šport 243
     Práca 1772 1773 1833 1839 1869 1921
     Pravda 1948 1949
     SME 779 883 957 968 1135 1137*
     Technické noviny 572
     Východoslovenské noviny 1078 1092* 1102
Kožakina A.
     SME 1010
Kraemer A.
     Fakty 165
     Hlas ľudu 1965 1971 2310 2324
     Ľud 230
     Šport 292
     Práca 1375 1377
     Pravda 3515
     Slovenský denník 165
     SME 276 432 478*
     Východoslovenské noviny 1150
Krajčovič B.
     Pravda 1892
Krajňák J.
     Pravda 1201 1205 1222 1389 1748 1782
     Východoslovenské noviny 988
Kráľ A.
     Východoslovenské noviny 793 816
Kralin N.
     Hlas ľudu 255
     Obzor 164*
     SME 227
Kramár T.
     Východoslovenské noviny 1044
Kráner P.
     Smena 182
     Večerník 61
Kratochvíl K.
     Práca 725 768 786 796 811 824 841 864 864 922
Kravcov N.
     SME 887 915 967 992
Krämer W.
     Ľud 295
Krätschmer R.
     SME 484*
Krbúšik M.
     Pravda 918 1005 1035 974 1095 1520 1567 1733 1958 2095 2159 2211 2243 2308 2350
  2353 2389
Krčmárik J.
     Práca 135
Krčméry Š.
     Fakty 7
     Šport 61
     SME 89
     Československý šport 55
     Večerník 8
Krecik J.
     Práca 1383
Kreheľ F.
     Práca 633 667
Krejmer M.
     Hlas ľudu 1476 1785
Krejnin L.
     Obrana ľudu 35 62
Krelenbaum S.
     Obrana ľudu 78
Krepko P.
     Hlas ľudu 789 1409* 1914
Kricheli I.
     Fakty 193
     Šport 42
     Obzor 139
     Pravda 896 1137 2200
     Československý šport 146
     Východoslovenské noviny 1338*
Kriška Š.
     Smena 153
Krištofóry J.
     Pravda 1404
     Východoslovenské noviny 75/18 76/08 76/33 76/52 77/9 77/15 707 727 849 881 900 921 964 991
Kriučkov S.
     Hlas ľudu 2266
     Šport 250
     Práca 1175
     Pravda 3469
     Slovenský denník 166
     SME 370
Kriučkov S. P.
     Plameň 2
Krivenko V.
     Hlas ľudu 933 1311 1398 1550 1628 1767 1866 1954 2072 2202
     SME 561 794*
     Technické noviny 609
Križanivskij V.
     SME 710
Križovenský M.
     Hlas ľudu 724 770 860 1190 1230 1344
     Šport 100
     Obzor 40
     Pravda 878 921 925 1013 1023 971 991 1012 1055 1072 1109 1163 1164 1183 1192
  1208 1229 1247 1302 1337 1365 1379 1393 1492 2134 2998 3257* 3833* 4502*
     SME 496
     Technické noviny 273 303 306 345 420
     Východoslovenské noviny 693 750 760 762 796 902 1064 1165*
Krnáč P.
     Pravda 744 824
Krňan F.
     Pravda 1551
Kroček A.
     Technické noviny 615
Kročian J.
     Hlas ľudu 162 194
     Obrana ľudu 58
     Práca 184 264 281
     Pravda 573
     Večerník 73
Kromath H.
     Smena 359
Krošlák J.
     Pravda 1959
Krstev S.
     Hlas ľudu 1012 950 1862*
Kruk H.
     Poddukelské noviny 53
Krupička J.
     Hlas ľudu 129
Krúteľ J.
     Šport 159
     Smena 48 56 75
     Československý šport 33
Křivohlávek J.
     Hlas ľudu 2224
     Práca 1899*
     Pravda 1158 1317 1325 1869 1964 1980 2108 2179
     Večerník 60
Kseňák M.
     Pravda 593
     Východoslovenské noviny 73/41 73/46 74/02 76/04
Kubáni F.
     Pravda 1626 1641 1693 1722 1736 1835 1846
     Východoslovenské noviny 1101 1111 1132 1158
Kubbel A.
     Šport 353
Kubbeľ E. I.
     Práca 569
     Život 7
Kubbel J.
     Šport 354
Kubbel K.
     Obrana ľudu 29 117 142 197
Kubbel K. A. L.
     Práca 262 378
     Pravda 3500
     SME 2 18 41 174 616 621
     Slovenský národ 3 š4 š5 š6 š7
     Život 5
Kubbeľ L.
     Fakty 3
     Hlas ľudu 1317 1782 1783 1848 1849 1973 2256 2473 2544
     Šport 4
     Práca 1018 1019 1110 1429 1841 1860
     Slovenský denník 177
     SME 704 716 724 870 876
     Večerník 2
     Východoslovenské noviny 63/05 64/06 66/08
     Žilinský večerník 21
Kubbeľ L. I.
     Hlas ľudu 1 15 214 456 671
     Horizont 1 4 29 41 44 137 140
     Ľud 10 14* 292 309 310 316 345
     Obzor 13 115 156 179
     Príroda a spoločnosť 73
     Poddukelské noviny 41
     Pionierske noviny 1 1
     Práca 995
     Pravda 66 937 954 1445 1465 1740
     SME 728
     Smena 4 6 39 210
     Štart 2
     Technické noviny 1 77 147 214 491
     Východoslovenské noviny 58/06 67/09 67/19 67/30 67/31 761 787 813 825
Kubbeľ L. N.
     Východoslovenské noviny 72/49 73/48 74/39 696 865
Kubečka J.
     Obzor 129
     Poddukelské noviny 131*
     Pravda 1596 1605 1657*
     Smena 240 262 283 290 319 331 350
     Východoslovenské noviny 1036* 1063 1110*
Kubiš Ľ.
     Hlas ľudu 1025
Kubovčík R.
     Smena 337
Kučera E.
     Práca 9
Kudelič E.
     Práca 1925
Kudláč Ľ.
     Pravda 729 1308
Kuchyňa S.
     Pravda 2034 2383 2396 2825 2863* 2881 2934
Kuchynka Č.
     Práca 978
     Smena 51 88
Kukin G.
     Slovenský denník 184
Kukučová Ž.
     Slovenský denník 167
Kulakov S.
     SME 956
Kulev K.
     Ľud 304
Kuligin N.
     Hlas ľudu 488 556 588 792 884 973 1073 1201 1384 2145 2146 2277
     Práca 1070 1071 1138 1139 1171 1182 1183 1468 1469 1519 1614 1615 1719 1741 1842
  1847 1976* 1977* 2047* 2048 2079*
     Slovenský denník 55 86
Kulik J.
     Pravda 1744
Kulis I.
     Hlas ľudu 1270 1573*
Kulla A.
     Smena 343
Kuner H. T.
     Práca 1803
Künzelmann J.
     Hlas ľudu 1318 1319
Kupčik V.N.
     Ľud 136
Kupec J.
     Pravda 1566 1646 1721
     Východoslovenské noviny 1053
Kuprin O.
     SME 939
Kurjan M.
     Pravda 1809 1843 1853
     Východoslovenské noviny 1156
Kurucz A.
     Hlas ľudu 886
     Pravda 943 1031 1075 1082
Kuskop F.
     Pravda 54
Kušukov J.
     Hlas ľudu 1206
Kutukov J.
     Hlas ľudu 965 1257
Kutzborski D.
     Ľud 294*
     Pravda 466
Kuzmičev V.
     SME 985 996
Kuznecov A.
     Hlas ľudu 2649 2650
     Šport 195
     Obzor 164*
     Obrana ľudu 188
     Práca 1532* 1533
     Pravda 947
     Smena 37*
Kuznecov A. P.
     Horizont 80
     Východoslovenské noviny 1272
Kuznecov An. G.
     Východoslovenské noviny 68/11*
Kuznecov M.
     Technické noviny 567*
Kuzovkov A.
     Fakty 52
     Hlas ľudu 1154 1256 1360 1474 1611 2175 2294 2566
     Šport 128
     Pravda 2986
     SME 557
Kvjatkovskij V.
     Hlas ľudu 881 1044 1162 1169 1348 2013
     SME 1008
Kwiatkowski M.
     SME 102