Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 7. 1980)


Úloha č. 831

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–5)Kontrolná notácia. A. Diagram. b. Ka5, Dh5, Vd3, Sf4, Sh3, Jf5, Jg1, Pb2, d5, f6, g2 (11), č. Kc4, Pc5, c6, c7, d4 (5). Pozícia B. Bieleho pešiaka treba z poľa f6 preložiť na pole f7. Úloha má dve zdanlivé hry a za každú úlohu sa priznáva po 2 body.


Riešenie problému č. 826 od J. Köszegyho z Hažína. b. Kh3, Dc1, Vd1, Sb1, Jg1, Pa3, d3, g2 (8), č. Kc3, Ve2, Jc2, Jd4, Pb2, b3, g3 (7): 1.Dg5 s hrozbou 2.Dc5 mat, 1...Ve2-e5 2.Dd2 mat, 1...Je3 2.Da5 mat, 1...Jf5 2.J:e2 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 34 bodov. V. Pipta (Trebišov) 32 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 31 bodov. J. Majerčin (Košice) a S. Škerlík (Bardejov) po 29 bodov. M. Bednár (Kurima), I. Dzuriš (Bardejov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 27 bodov. A. Kráľ (Bystré nad Topľou) 26 bodov. J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) 25 bodov. D. Hami (Košice), J. Šefčík (Bijacovce), Z. Fenďa (Gelnica) a Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 24 bodov. J. Gura (Žilina), S. Schullery (Bardejov) a J. Fábry (Poprad) po 22 bodov. L. Szabo (Humenné) 19 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves) 18 bodov. M. Andrus (Sabinov) a P. Humeník (Žilina) po 16 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 14 bodov. M. Petro (Trebišov) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 13 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 12 bodov. Z. Hrica (Malacky) 8 bodov. F. Hatala (Košice) a MUDr. J. Lukasiewiczová (Košice) po 5 bodov. P. Dzimko (Markušovce) a P. Urban (Poprad) po 4 body. V. Paulen (Spišská Nová Ves) 3 body. P. Durst (Vyšné Hágy) a V. Kasperkevič (Stará Ľubovňa) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ing. A. Bidleň, Humenné: V trojťažke, ktorú ste nám poslali na poli h6 máte čierneho strelca aj čierneho pešiaka, snáď má byť na poli h5. Horšie je, že ide aj 1.D:g8 Vb8 2.V:e7+ K:e7 3.Df7 mat. Pokúste sa o opravu.

S. Schullery, Bardejov: Vaše obe dvojťažky sú správne a neskôr ich uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred