Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 7. 1980)


Úloha č. 830

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kg6, Vc6, Vh1, Sg7, Jb4, Jc1, Pb3 (7), č. Ka1, Vb1, Sd1, Sg1, Pb2, b6, c7, f3, f5 (9).


Riešenie problému č. 825 od L. I. Kubbeľa. b. Ke1, Db5, Jg6, Pb6, c3 (5), č. Ke3, Dd7, Sd5, Pb7, e6, f3, h5, h6 (8): 1.Db5-c5+ Ke4 (na Kd3 ide 2.Je5+ s výhrou dámy.) 2.Dd4+ Kf5 3.Jh4+ Kg5 4.Kf2 s hrozbou 5.De5+ K:h4 6.Dg3 mat, 4...Dd6 5.Dg7+ K:h4 6.Dc7! to je celá pointa štúdie, lebo ide o svojrázny druh väzby. Dáma nesmie opustiť diagonálu d6-h2 pre mat na g3. 6...Dd6:c7 7.b6:c7 s výhrou. Nie je dobré 4.Dc5+ K:h4 5.Kf2 Kg4! a biely nemôže vyhrať. Na tom stroskotalo viacej riešiteľov.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a V. Pipta (Trebišov) po 32 bodov. I. Dzuriš (Bardejov), J. Majerčin (Košice) a S. Škerlík (Bardejov) po 27 bodov. M. Bednár (Kurima) 25 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) a Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 24 bodov. D. Hami (Košice), J. Gura (Žilina), J. Šefčík (Bijacovce) a Z. Fenďa (Gelnica) po 22 bodov. M. Slovinský (Smolnícka Huta), J. Fábry (Poprad) a S. Schullery (Bardejov) po 20 bodov. A. Kráľ (Bystré nad Topľou) 19 bodov. L. Szabo (Humenné) 17 bodov. M. Andrus (Sabinov), B. Borovský (Spišská Nová Ves) a P. Humeník (Žilina) po 16 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) po 14 bodov. M. Petro (Trebišov) 13 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 12 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 11 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred