Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 8. 1980)


Úloha č. 835

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 4. krokom (6–7)Kontrolná notácia: b. Ka7, Vd5, Se5, Se6, Ja6, Pf5 (6), č. Kc6, Sb2, Je8, Pa3, a5, d4, d6 (7).


Riešenie problému č. 830 od M. Jurkovského zo Spišského Podhradia. b. Kg6, Vc6, Vh1, Sg7, Jb4, Jc1, Pb3 (7), č. Ka1, Vb1, Sd1, Sg1, Pb2, b6, c7, f3, f5 (9): 1.Vh8 s hrozbou 2.Va8 mat, 1...b5 2.Va6 mat, 1...Se2 2.Jc2 mat, 1...S:b3 2.J:b3 mat, 1...V:c1 2.V:c1 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), L. Bleha (Veľké Kapušany), Ing. A. Bidleň (Humenné), P. Durst (Vyšné Hágy), K. Durstová (Spišský Štvrtok), D. Hami (Košice), Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves), Z. Kostrub (Zemplínske Hradište), S. Kovaľský (Gelnica), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), M. Puci (Zemplínske Hradište), A. Nandráži (Kameňany), V. Pipta (Trebišov), J. Šefčík (Bijacovce) a Z. Fenďa (Gelnica) po 6 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves), M. Kašper (Levoča), M. Kochan (Humenné), S. Schullery (Bardejov), Ing. B. Tkáč (Bardejov) a J. Fábry (Poprad) po 4 body. J. Gura (Žilina), Z. Hrica (Malacky), P. Humeník (Žilina) a F. Svozil (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves: Vaša dvojťažka (Kg7, Kc4) má aj vedľajšie riešenie: 1.Dd4+ ľub. 2.Vc5 mat. Podobne aj dvojťažka (Ka6, Kc4): 1.De2+ Kd5 2.Jf6 mat.

Milan Bednár, Kurima: Ak máte záujem, aby vaše úlohy boli u nás uverejňované, pošlite nám diagramy tých úloh, ktoré neboli ešte nikde uverejnené, lebo dávame prednosť výhradne originálom.


Vzad <<  >> Vpred