Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 7. 1980)


Úloha č. 829

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (12–13)Kontrolná notácia: b. Kb3, Vd1, Ve6, Sb5, Sd6, Ja6, Je4, Pb4, c3, f3, f5, g3 (12), č. Kd5, Dh2, Va4, Vg4, Sd8, Se8, Jb8, Je3, Pa3, d2, e7, f6, g5 (13).


Riešenie problému č. 824 od Zdenka Hricu z Malaciek. b. Ka6, Db5, Vg3, Sh2, Jb7, Pb6, e2 (7), č. Ke4, Vc1, Vf2, Sa3, Sb1, Pd4, e3, f6, g5 (9): 1.V:g5 s hrozbou 2.Dd5 mat, 1...Sc5 2.Dc6 mat, 1...Vc5 2.Jd6 mat, 1...Sd3 (Sa2) 2.d:d3 mat (Dd3 mat) 1...f:g5 (f5) 2.De5 mat, 1...Vf5 (V:e2) 2.D:f5 mat (Df5 mat). Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), I. Dzuriš (Bardejov), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov) a S. Škerlík (Bardejov) po 25 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 24 bodov. M. Bednár (Kurima) 23 bodov. Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 22 bodov. D. Hami (Košice), J. Gura (Žilina), J. Šefčík (Bijacovce) a Z. Fenďa (Gelnica) po 20 bodov. S. Schullery (Bardejov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 18 bodov. A. Kráľ (Bystré nad Topľou) 17 bodov. M. Andrus (Sabinov) a J. Fábry (Poprad) po 16 bodov. L. Szabo (Humenné) 15 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves), P. Humeník (Žilina) a J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) po 14 bodov. M. Petro (Trebišov) 13 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 12 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 10 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 9 bodov. Z. Hrica (Malacky) 6 bodov. F. Hatala (Košice), MUDr. J. Lukasiewiczová (Košice) a P. Dzimko (Markušovce) po 4 body. V. Paulen (Spišská Nová Ves) 3 body. P. Urban (Poprad) a V. Kasperkevič (Stará Ľubovňa) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ivan Dzuriš, Bardejov: Podobnú pripomienku ako bola vaša o ponechaní v súťaži všetkých, aj tých najnekorektnejších úloh, sme dostali niekoľko (nie veľa) a v budúcnosti budeme aj tak postupovať. Úlohu č. 821 nemôžeme už pojať do súťaže, lebo sme ju predčasne označili za vylúčenú a viacej riešiteľov z toho dôvodu neposlalo jej riešenie, čím by boli poškodení.


Vzad <<  >> Vpred