Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 6. 1980)


Úloha č. 825

Leonid I. Kubbeľ

II. cena

Šachmaty 1939

Biely začína a vyhrá (5–8)Kontrolná notácia: b. Ke1, Db5, Jg6, Pb6, c3 (5), č. Ke3, Dd7, Sd5, Pb7, e6, f3, h5, h6 (8). Ako obvykle koncom štvrťroka prinášame jednu kvalitnú štúdiu.


Riešenie problému č. 820 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kh3, Dd6, Vb5, Se2, Je5, Pd4, d5 (7), č. Ke4, Jc6, Pc5, d7, e3, f4 (6): Zdanlivé hry: 1...Ke4-f5 2.Dd6-g6 mat, 1...c5:d4 2.Se2-d3 mat. Vl. riešenie: 1.Je5-f3 tempo! 1...Ke4-f5 2.Se2-d3 mat, 1...c5:d4 (c5-c4) 2.Dd6-g6 mat, 1...Jc6 ľub. 2.Dd6-e5 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), I. Dzuriš (Bardejov), D. Hami (Košice), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), S. Schullery (Bardejov), J. Šefčík (Bijacovce) a J. Fábry (Poprad) po 16 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 15 bodov. M. Bednár (Kurima), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) po 14 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves), J. Gura (Žilina) a A. Kráľ (Bystré nad Topľou) po 13 bodov. Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 12 bodov. M. Andrus (Sabinov), M. Petro (Trebišov), L. Szabo (Humenné) a S. Škerlík (Bardejov) po 11 bodov. P. Humeník (Žilina) a Z. Fenďa (Gelnica) po 7 bodov. F. Hatala (Košice), M. Puci (Zemplínske Hradište) a MUDr. J. Lukasiewiczová (Košice) po 5 bodov. P. Dzimko (Markušovce), Z. Hrica (Malacky), V. Kasperkevič (Stará Ľubovňa) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Všetkým riešiteľom: Úlohu č. 821 od B. Borovského sme boli nútení zo súťaže vylúčiť, lebo má až 4 (štyri) riešenia. Nie vždy je snaha pomôcť začínajúcim autorom prospešná. Milan Bednár, Kurima: Máte v minulom štvrťroku iba 34 bodov, lebo v úlohe č. 810 aj dodatočne ste poslali nesprávne riešenie: 1...Sc4 2.Dc5 c6 3.Vg8 S:g8 4.Db4 s hrozbou matu, ale nasleduje 4...Sb3 a mat 5. krokom nevychádza. Preto za túto úlohu ste body nedostali. Aby sa predišlo zbytočným reklamáciám, upozorňujeme vás, že za úlohu č. 818 sme zatiaľ od vás riešenie nedostali.


Vzad <<  >> Vpred