Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 6. 1986)


Problém č. 1610

Roland Voigt, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1611

Alexandr Kuzovkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1610: bKe2 Vd6 Vf6 Sd7 Sh2 Jb4 Jc2 Pc4 (8), čKe4 Va5 Vb5 Sa7 Jc8 Pe7 f7 g5 (8) – dvojťažka, 1611: bKh6 Dd3 Va6 Ve1 Sa2 Sd8 Je2 Pb4 b5 d6 f6 h7 (12), čKe5 Sf4 Sg4 Pb2 d2 d4 d7 f3 f7 g5 (10) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 1610 nájdete spracovanú tému Fleck. V č. 1611 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–66 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, pričom v každej fáze dáva biely čiernemu kráľovi dve voľné polia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1590 (Brüchner) z 20. 3. 1986. 1.d6 hr. 2.Dg1 mat, 1...e:d6+, e:f6+, Jc6 2.Jg7, d7, Jd3 mat. Originálne šachy bielemu kráľovi (L. Salai, Martin). Chudobné dielo s "chuderkou" bielou dámou (M. Nemček, Vrútky). Na mnohoťažkára–špecialistu dosť jednoduché (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úvodník je síce vidět – ale matová zakončení to řešiteli vynahradí (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1591 (Šuhajda) z 20. 3. 1986. 1.Dd3 hr. 2.D:e4 mat, 1...D:a5, D:b1, V:d3, V:d6, S:d3, Jf6, Jg3, Jhf6, e:d3 2.D:d4, D:d4, V:b5, Ve5, Sc6, Je7, Jf4, Jf4, e4 mat. Trojnásobná obeť bielej dámy – ale na originál to je málo originálne (L. Salai, Martin). Prevaha málo zaujímavých motívov, hlavne škodlivé motívy pôsobia fádne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Neucelená koncepcia bez hlbšej motivácie čiernych i bielych ťahov, na ktorej ešte stále badať ruku začiatočníka (M. Nemček, Vrútky). Řada variant, klasický úvodník – vcelku však průměr (M. Henrych, Příbram). Autor spracoval tému: Akým kameňom čierny bráni hrozbu, takým kameňom biely matuje, pričom pri 9 rôznych obranách docielil 7 rôznych matov. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred